Sách Lịch Sử

Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

#Tựa đềSố lần xem
1. Ban Siêu đầu bút tòng nhung2k
2. Lão đang ích tráng1k
3. Vương Mãng cải chế1k
4. Chiêu Quân xuất tái1k
5. Trương Khiên thông Tây vực0.99k
6. Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh3k
7. Phi tướng quân Lý Quảng2k
8. Lã hậu chi loạn4k
9. Tiêu Tào lưỡng tướng quốc1k
10. Bá vương biệt Cơ1k
11. Tiêu Hà đêm trăng đuổi Hàn Tín3k
12. Hồng môn yến kinh hồn bạt vía4k
13. Tây Sở bá vương Hạng Vũ5k
14. Trần Thắng và Ngô Quảng dựng cờ khởi nghĩa1k
15. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên11k
16. Kinh Kha thích Tần Vương6k
17. Kỳ hóa khả cư0.83k
18. Tín Lăng Quân thiết phù cứu Triệu0.73k
19. Mao Toại tự tiến0.57k
20. Triệu Quát chỉ thượng đàm binh0.75k
21. Hoàn bích quy Triệu0.56k
22. Khuất Nguyên ái quốc đầu giang1k
23. Trương Nghi, liên hoành tán liên minh1k
24. Mạnh Thường Quân dưỡng khách3k
25. Triệu Vũ Linh Vương, Hồ phục, Kỵ xạ1k
26. Tôn Tẫn - Bàng Quyên đấu trí16k
27. Thương Ương nam môn lập mộc2k
28. Tam gia phân Tấn0.92k
29. Phạm Lãi và Văn Chủng4k
30. Câu Tiễn nếm mật nằm gai3k
31. Khổng Tử chu du liệt quốc1k
32. Ngũ Tử Tư quy báo Sở Vương thù2k
33. Sở Trang Vương nhất minh kinh nhân1k
34. Tần Mục Công tranh bá0.98k
35. Công tử Trọng Nhĩ lưu vong0.80k
36. Tống Tương Công ngu xuẩn0.58k
37. Tề Hằng Công cửu hợp chư hầu0.46k
38. Quản Bào chi giao0.46k
39. Phong hỏa hí chư hầu0.64k
40. Quốc nhân bạo loạn0.48k
41. Chu Công phụThành Vương0.64k
42. Chu Vũ Vương phạt Trụ1k
43. Chu Văn Vương phỏng hiền1k
44. Sự tàn bạo vô đạo của vua Trụ4k
45. Đệ nhất hiền tướng Y Doãn0.94k
46. Hạ Kiệt và Thương Thang1k
47. Đại Vũ trị thủy0.89k
48. Nghiêu Thuấn nhường ngôi1k
49. Hoàng Đế chiến Suy Vưu1k
50. Hòa thượng làm nguyên soái0.60k
51. Thành Cát Tư Hãn2k
52. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh0.51k
53. Tên giặc bán nước Tần Cối2k
54. Nhạc Phi tinh trung báo quốc4k
55. Nỗi nhục năm Tịnh Khang1k
56. Đại văn hào Tô Thức0.28k
57. Tư Mã Quang và "Tư trị thông giám"0.39k
58. Vương An Thạch biến pháp0.32k
59. Phạm Trọng Yêm tâm ưu thiên hạ0.23k
60. Khấu Chuẩn chống giặc Liêu0.28k
61. Lý hậu chủ vong quốc0.34k
62. Bối tửu thích binh quyền0.21k
63. Trần Kiều binh biến0.93k
64. Xung thiên đại tướng quân Hoàng Sào0.47k
65. Kiêu tướng Quách Tử Nghi0.56k
66. Dương Quý Phi thảm tử Mã Nguy Dịch1k
67. An Sử chi loạn0.34k
68. Tiên thơ và Thánh thơ0.63k
69. Lý Lâm Phố khẩu mật tâm xà0.21k
70. Diêu Sùng và Tống Cảnh0.24k
71. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên6k
72. Sông Chan Can Pu và công chúa Văn Thành0.37k
73. Huyền Trang Tây du thỉnh kinh0.66k
74. Ngụy Chinh - tấm gương của đế vương0.64k
75. Quyết chiến Huyền Võ môn0.87k
76. Tần vương Lý Thế Dân1k
77. Lý Mật ngưu giác quải thư0.42k
78. Tùy Thang Vương du ngoạn Giang Đô0.23k
79. Trần hậu chủ vong quốc0.34k
80. Hiếu Văn Đế cải chế0.18k
81. Nhà khoa học cổ đại Tổ Xung Chi0.56k
82. Trận đánh Phì Thủy0.30k
83. Vương Mãnh bắt rận bàn việc thiên hạ0.23k
84. Vương, Mã cộng thiên hạ0.20k
85. Bát vương chi loạn0.28k
86. "Văn kê khởi vũ, Trung lưu kích tiếp"0.18k
87. Thạch Sùng và Vương Khải so giàu0.56k
88. Dương Hỗ, Đỗ Dự diệt Ngô0.25k
89. Tam quốc quy Tấn0.45k
90. Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỷ0.38k
91. Bảy lần bắt Mạnh Hoạch0.72k
92. Trận Xích Bích0.60k
93. Ba lần đến lều tranh0.63k
94. Trận chiến Quan Độ0.43k
95. Mượn danh Thiên tử ra lệnh cho thiên hạ0.28k
96. Vương Doãn khéo diệt Đổng Trác0.30k
97. Đổng Trác chuyên quyền0.56k
98. Hoàng Cân quân khởi nghĩa (Khởi nghĩa Khăn vàng)0.49k
99. Sự kiện "Đảng Cố"0.31k
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.