Sách » Vui Cười

Truyện cười dân gian

#Tựa đề
1 Tâm Đầu Ý Hợp
2 Lừa Gặp Bợm
3 Không Có Con Nào Nhỏ Cả
4 Có Mà Ra Nhà Xác
5 Vắn Tắt
6 May Mà Cầm Tinh Con Cầy
7 Ước
8 Bây giờ Mới Thò Đầu Ra
9 Cái Tội Ham Ăn
10 Mối Ăn Nhà
11 Tự Tử Bằng Bún Rượu
12 Không Có Đồ Ăn
13 Tôi Tưởng Là
14 Xin Nước Lạnh
15 Trứng Ngót
16 Mưu Trí
17 Thơm, Thối
18 Không Bán Nữa
19 Chết Ngàn Năm
20 To Hơn Cái Nồi Này
21 Những Hai Chân
22 Ở Rể
23 Đội Làm Sao Hết
24 Thiên Sinh Tự Nhiên
25 Tri Kỷ
26 Tưởng Là Không Phải
27 Lò Mò
28 Yết Thị
29 Túng Thiếu
30 Cũng Một Môn
31 Ăn Ở Ra Làm Sao
32 Cho Nó Một Chút
33 Tôi Không Có Nói
34 Nói Chuyện Thiên Văn
35 Mắc Quá
36 Thế Thì Không Mất
37 Bản Chất
38 Quan Sợ Ai
39 Vắt Cổ Chày Ra Nước
40 Làm Thơ Chia Gà
41 Dốt Hay Nói Chữ
42 Trời Sinh Ra Thế
43 Bị Xỏ
44 Chữ Nghĩa
45 Tướng Công Tốt Bụng
46 Mừng Đám Cưới
47 Thông Cảm
48 Đừng Nói Nữa Tao Thèm
49 Biết Chữ Thì Mua Làm Gì?
50 Bằng Hai Mày
51 Đặt Lờ Trên Cây
52 Giàn Hoa Lý Sắp Đổ
53 Giấu Cày
54 Quan Cũng Chịu
55 Thừa Một Con Thì Có
56 Quan Đối Với Chó
57 Lời Cha Dặn
58 Đậu Khoa Sui Gia
59 Nước Mắm Hâm
60 Bẩm Chó Cả
61 Không Phải Thịt Lợn Sề
62 Chiếm Hết Chỗ
63 Trứng Vịt Muối
64 Sang Cả Mình Con
65 Kén Rể
66 Chó Cắn Tay
67 Tài Ứng Đối
68 Bán Kẹo
69 Anh Chàng Nói Hay Chữ
70 Đừng Có Nói Dối
71 Khúc Ruột Cũng Không Cho
72 Bánh Tao Đâu
73 Nhờ Thầy
74 Ngủ Với Ông Xã
75 Tại Ông Không Hỏi
76 Đã Có Thầy
77 Cây Đơn
78 Đã Làm Sao
79 Trinh Với Liêm
80 Văn Hay
81 Xin Làm Cha Để Trả Nợ
82 Khó Hơn Đẻ
83 Chỉ Thiếu Gan Trời Là Chưa Ăn
84 Hết Trị
85 Kiêng Cữ
86 Ai Sợ Vợ Nhất
87 Mẹo Của Thầy
88 Lá Húng
89 Lẫy Kiều
90 Con Thanh Tịnh
91 Cưa Gì Cũng Được
92 Sát Sinh Tội Nặng Lắm
93 Mặt Dầy
94 Tín Chủ Nguyễn Thị Thẹo
95 Có Nhẽ Đâu Thế!
96 Mới Dựng
97 Sợ Sét Bà
98 Sao Nỡ Vội Chết
99 Đi Hồ
100 Bốc Thuốc Theo Sách