Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

Tháng 1 đến 4-1966 :Quân dân miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của Mỹ - Ngụy.

Image

Cuối năm 1965, lực lượng quân Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ có 20 vạn quân ở chiến trường miền Nam. Cùng khoaûng nữa triệu quân ngụy Sài Gòn. Với lực lượng rất đông, lại có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, Mỹ thực hiện chiến thuật “tìm diệt” và “bình định”.

Cuối năm 1965, lực lượng quân Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ có 20 vạn quân ở chiến trường miền Nam. Cùng khoaûng nữa triệu quân ngụy Sài Gòn. Với lực lượng rất đông, lại có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, Mỹ thực hiện chiến thuật “tìm diệt” và “bình định”. Quân viễn chinh Mỹ được sử dụng chủ yếu để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, quân ngụy lùi về tuyến sau làm nhiệm vụ chính là bình định.

Nhằm giành thế chủ động, đánh tiêu diệt chủ lực quân giải phóng –“bẻ gãy xương sống của Việt Cộng”, từ tháng 1 đến tháng 4-1966, địch sử dụng lực lượng tối đa, mở 450 cuộc hành quân, tiến công bộ đội chủ lực ta trên vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng liên khu V. Tại chiến trường Nam Bộ: cả hai mũi tiến công của địch (vào chiến khu D, chiến khu Dương Minh Châu và vào hướng đông nam Sài Gòn) đều bị lực lượng bộ đội chủ lực miền cùng bộ đội địa phương chặn đánh quyết liệt. Chỉ riêng trong trận càn Củ Chi (từ 9-1 đến 5-2-1966), hơn 2300 tên Mỹ bị diệt. Tại chiến trường V, bộ đội đã phục kích, tập kích và chống càn thắng lợi ở Phú Yên và Bình Định, hàng nghìn lính Mỹ và lính Nam Triều Tiên bị diệt....Mùa khô thứ nhất, địch không thực hiện được mục tiêu. Quân và dân miền Nam loại khỏi vòng chiến đấu hơn 10 vạn tên, bắn rơi và phá hủy 1.400 máy bay, 600 xe tăng, thiết giáp.1

Nguồn:Nguyễn Quang Ngọc 2006, Tiến trình lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 350.