Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

Khoảng 2820 năm trước :Có văn hóa Đông Sơn. Đồ đồng phát triển rực rỡ.

Image

Trống đồng Ngọc Lũ Có văn hóa Đông Sơn (mang tên địa điểm phát hiện đầu tiên thuộc tỉnh Thanh Hóa).

Trống đồng Ngọc Lũ

Có văn hóa Đông Sơn (mang tên địa điểm phát hiện đầu tiên thuộc tỉnh Thanh Hóa). Giai đoạn này, đồ đồng phát triển rực rỡ, đạt đến mức hoàn hảo cả về kỹ thuật cũng như nghệ thuật. Điều đáng chú ý là đã phát hiện ra dấu tích của nghề luyện sắt và những hiện vật bằng sắt như cuốc, mai, thuổng, mũi tên trong các di chỉ thuộc văn hóa Đông Sơn. Vì thế khảo cổ học xếp văn hóa Đông Sơn vào Sơ kỳ thời đại đồ sắt.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 10.