Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

981 (Tân Tỵ) :Kháng chiến chống Tống thắng lợi.

Image

Sau khi nhà Tiền Lê được thành lập, nhà Tống không ngừng đe dọa xâm lược, bắt quân ta phải thuần phục.

Sau khi nhà Tiền Lê được thành lập, nhà Tống không ngừng đe dọa xâm lược, bắt quân ta phải thuần phục. Cuối năm 980, quân Tống chia làm nhiều mũi tiến vào xâm lược nước ta: bộ binh do Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ chia nhau cầm quân từ Ung Châu (Quảng Tây) theo đường Lãng Sơn tiến sang; Thủy quân do Lưu Trừng chỉ huy theo đường sông Bạch Đằng, cùng tiến vào nước ta. Giặc âm mưu hội quân ở Đại La, tấn công Hoa Lư, kinh đô của nước Đại Cồ Việt.

Đầu năm 981, sau một thời gian tổ chức kháng chiến, quân dân Đại Cồ Việt dưới sự chỉ huy của Lê Hoàn, đã phá tan thủy quân giặc, do Lưu Trừng cầm đầu ở sông Bạch Đằng, đánh thắng lớn ở Bình Lỗ (vùng huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội), giết chết tướng giặc là Hầu Nhân Bảo, phá tan giặc ở Tây Kết (vùng Hiệp Hòa, Việt Yên, Bắc Giang), đuổi Trần Khâm Tộ chạy dài, bắt sống tướng giặc là Triệu Phục Hưng và Quách Quân Biện đem về giam tại Hoa Lư. Quân Tống bị đại bại, nhà Tống ra lệnh bãi binh. Quân dân Đại Cồ Việt giành thắng lợi rực rỡ.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 55.