Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

967 (Đinh Mão) :Đinh Bộ Lĩnh dẹp “Loạn 12 sứ quân”.

Image

Đền thờ vua Đinh Tiên HoàngĐinh Bộ Lĩnh người làng Đại Hữu (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là con trai của thứ sử Đinh Công Trứ.

Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng

Đinh Bộ Lĩnh người làng Đại Hữu (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là con trai của thứ sử Đinh Công Trứ. Từ nhỏ đã có chí lớn và có tài lãnh đạo nên rất được nhiều người kính nễ. Thanh thế nghĩa quân của Đinh Bộ Lĩnh không ngừng lan rộng, khiến Nam Tấn vương phải lo sợ. Đến năm 967, nghĩa quân của Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đấy, loạn 12 sứ quân cũng được Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong.

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua năm 968, tự xưng là hoàng đế (thường gọi là Đinh Tiên Hoàng), lấy niên hiệu là Thái Bình, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), xây dựng triều chính, mở đầu triều Đinh.

Triều Đinh đến năm 979, nội bộ suy thoái. Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị giết hại. Đinh Toàn (mới 6 tuổi lên nối ngôi). Các tướng lĩnh trong triều chia thành nhiều phe phái tranh giành quyền lực lẫn nhau. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn sau khi tiêu diệt Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, đã nắm trọn quyền bính trong tay.

 

Nguồn:Thư viện Trung tân sưu tầm và tập hợp