Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

966 (Bính Dần) :“Loạn 12 sứ quân”.

Image

Năm 944 (Giáp Thìn) Ngô Quyền mất, con là Ngô Xương Ngập nối ngôi, em vợ là Dương Tam Kha giúp đỡ.

Năm 944 (Giáp Thìn) Ngô Quyền mất, con là Ngô Xương Ngập nối ngôi, em vợ là Dương Tam Kha giúp đỡ.

Năm 945 (Ất tỵ) Dương Tam Kha cướp ngôi, tự xưng là Bình vương. Triều Ngô, đến đời Ngô Xương Văn cai trị được 15 năm đến 965, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, đến đây nhà Ngô bị suy yếu và sụp đổ.

Lợi dụng tình hình lục đục trong dòng họ Ngô và chính quyền trung ương, các thổ hào nhiều nơi nổi dậy, mỗi người hùng cứ một vùng, đem quân đánh lẫn nhau, sử chép là “Loạn 12 sứ quân”.

12 sứ quân giồm có:

- Kiều Công Hãn chiếm giữ Phong Châu (Bạch Hạc, Phú Thọ).

- Kiều Thuận chiếm giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê, Phú Thọ).

- Nguyễn Khoan chiếm giữ vùng Tam Đái (Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

- Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây).

- Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ Đỗ Động Giang (Thanh Oai, Hà Tây).

- Lý Khuê chiếm giữ Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh).

- Lã Đường chiếm giữ Tế Giang (Văn Lâm, Hưng Yên).

- Nguyễn Thủ Tiệp chiếm giữ Tiên Du (Tiên Du, Bắc Ninh).

- Nguyễn Siêu chiếm giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội).

- Phạm Bạch Hổ chiếm giữ Đằng Châu (Kim Động, Hưng Yên).

- Trần Lãm chiếm giữ Bố Hải khẩu (Vũ Thư, Thái Bình).

- Ngô Xương Xí chiếm giữ Bình Kiều (Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Nguồn:Thư viện Trung tân sưu tầm và tập hợp