Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

7-1905 :Mở đầu phong trào Đông du của Duy Tân hội.

Image

Mở đầu phong trào Đông du của Duy Tân hội, Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính đưa 3 thanh niên đầu tiên xuất dương sang Nhật du học. Trong thời gian ở Nhật lần này, Phan Bội Châu viết bài Khuyến quốc dân tư trợ du học văn để kêu gọi đồng bào toàn quốc xuất dương du học và ủng hộ, giúp đỡ việc du học.

Mở đầu phong trào Đông du của Duy Tân hội, Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính đưa 3 thanh niên đầu tiên xuất dương sang Nhật du học. Trong thời gian ở Nhật lần này, Phan Bội Châu viết bài Khuyến quốc dân tư trợ du học văn để kêu gọi đồng bào toàn quốc xuất dương du học và ủng hộ, giúp đỡ việc du học.

Trong thời gian đầu, Phan Bội Châu thuê một nhà trọ ở Hoành Tân và đặt tên là “Bích Ngọc Hiên” để làm trụ sở tiếp nhận thanh niên trong nước xuất dương du học. Về sau “Bích Ngọ Hiên” chuyển về Đông Kinh.

Đầu tháng 6-1908 đã có khoaûng 200 du học sinh (trong đó có khoaûng 100 người Nam Kỳ, hơn 50 người Trung Kỳ và hơn 40 người Bắc Kỳ). Đa số du học sinh là con cháu các sĩ phu.

Đến tháng 2-1909, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất Phan Bội Châu và Kỳ Ngoại hầu Cường Để. Từ đây, phong trào Đông Du tan rã.

 

Nguồn:Dương Kinh Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1918), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 297