Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

6 đến 7-12-1964 :Chiến dịch An Lão (Bình Định).

Image

Quân giải phóng tấn công chi khu quân sự An Lão – một quận trong số 11 quận của tỉnh Bình Định và 3 cứ điểm Hội Long, Vạn Khánh, Đồi 19. Sau hai ngày, quân giải phóng đã tiêu diệt địch trên một tuyến dài 22 km, làm chết và bị thương 681 tên trong đó có 5 lính Mỹ, giải phóng 15.

Quân giải phóng tấn công chi khu quân sự An Lão – một quận trong số 11 quận của tỉnh Bình Định và 3 cứ điểm Hội Long, Vạn Khánh, Đồi 19. Sau hai ngày, quân giải phóng đã tiêu diệt địch trên một tuyến dài 22 km, làm chết và bị thương 681 tên trong đó có 5 lính Mỹ, giải phóng 15.000 đồng bào, bắn cháy và phá hủy 6 xe lội nước bọc sắt M113, thu trên 300 súng các loại. Trong đó có 2 đại bác 105 ly, bắn rơi 1 máy bay.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 263.