Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

548 (Mậu Thìn) :Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão.

Image

Thiên Đức năm thứ NămTháng 3 (âl) ngày Tân HợiLý Nam Đế nhiễm lam chướng lâu ngày, ốm chết tại động Khuất Lão.

Thiên Đức năm thứ Năm

Tháng 3 (âl) ngày Tân Hợi

Lý Nam Đế nhiễm lam chướng lâu ngày, ốm chết tại động Khuất Lão.

Trong khi đó, Triệu Quan Phục từ Dạ Trạch tiến ra đánh phá quân Lương giành được nhiều thắng lợi. Sau khi Lý Nam Đế mất, quân sĩ tôn Triệu Quang Phục lên ngôi vua, thay Lý Nam Đế, lấy hiệu là Triệu Việt Vương.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 36