Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

31-3-1968 :Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc.

Image

Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, cử người đàm phán với Chính phủ Việt Nam tại Pari. Trước thất bại nặng nề ở miền Nam Việt Nam, ngày 1-3-1968, Giônxơn cho Mắc Namara thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng, cử C.

Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, cử người đàm phán với Chính phủ Việt Nam tại Pari.

Trước thất bại nặng nề ở miền Nam Việt Nam, ngày 1-3-1968, Giônxơn cho Mắc Namara thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng, cử C.M Clípphớt thay thế. Ngày 9-3-1968, Giônxơn cách chức Oétmôlen chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đưa Abraham thay thế. Ngày 25-3-1968, Giônxơn họp nhóm cố vấn cấp cao chuyên nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam và đi đến một quyết định quan trọng, trong đó có vấn đề ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Ngày 31-3-1968, Tổng thống Giônxơn chính thức tuyên bố ngừng mọi hoạt động không quân, hải quân chống nước VNDCCH từ vĩ tuyến 20 trở ra; đồng ý với Chính phủ VNDCCH bước vào đàm phán, đồng thời tuyên bố rút lui ứng cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 346.