Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

28-1-1973 đến 31-11-1974 :Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu điên cuồng phá hoại Hiệp định Pari.

Image

Sau gần 20 năm xâm lược và sa lầy ở MNVN, Mỹ phải âm thầm, cay đắng cuốn cờ về nước. Trên thực tế, Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ cho chính quyền ngụy Sài Gòn. Mỹ để lại 250.000 tấn vũ khí, bom đạn và 102 máy bay.

Sau gần 20 năm xâm lược và sa lầy ở MNVN, Mỹ phải âm thầm, cay đắng cuốn cờ về nước.

Trên thực tế, Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ cho chính quyền ngụy Sài Gòn. Mỹ để lại 250.000 tấn vũ khí, bom đạn và 102 máy bay. Từ 29-1-1973 đến 30-12-1974, Mỹ còn lén lút cung cấp cho Thiệu 694 máy bay, 580 xe tăng, 520 xe bọc thép, 800 pháo, 204 tàu xuồng chiến, 1.550.000 tấn bom đạn và 2.530.000 tấn xăng dầu…

Ngày 28-1-1973, Thiệu đưa ra kế hoạch “Tràn ngập lãnh thổ”, sau đó lại đưa ra kế hoạch “Kiện toàn an ninh lãnh thổ”, đẩy mạnh “Bình định đặc biệt”. Chúng đã huy động toàn bộ quân địa phương và 40% quân chủ lực tiến hành càn quét lấn chiếm. Trong thời gian từ 28-1-1973 đến 31-11-1974, chúng đã mở 58.082 cuộc càn quét, ném hơn 17 vạn quả bom, bắn hơn 6 triệu quả đạn pháo, giết và làm bị thương hơn 26.500 dân thường, cưỡng ép thêm hơn 1.6 triệu người vào trong 333 khu tập trung dân trong đó có 163 khu mới lập sau ngày ký Hiệp định Pari. Chúng đã tiến hành 37 vạn cuộc hành quân cảnh sát, “thanh lọc” hơn 8 triệu lượt người, bắt đi tra tấn giam cầm 93.340 người và tìm cách thủ tiêu nhiều người.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 484.