Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

22-2 đến 30-3-1969 :Miền Nam tiến công và nổi dậy.

Image

Quân dân miền Nam mở đợt tổng tiến công đồng loạt vào hơn 400 mục tiêu của địch ở 36 thành phố, thị xã, hơn 100 quận lỵ, thị trấn, 35 sở chỉ huy, 38 sân bay, 17 khu hậu cần lớn. Sau 35 ngày đêm chiến đấu, quân và dân miền Nam thu được thắng lợi to lớn: loại khỏi vòng chiến đấu hơn 104.

Quân dân miền Nam mở đợt tổng tiến công đồng loạt vào hơn 400 mục tiêu của địch ở 36 thành phố, thị xã, hơn 100 quận lỵ, thị trấn, 35 sở chỉ huy, 38 sân bay, 17 khu hậu cần lớn. Sau 35 ngày đêm chiến đấu, quân và dân miền Nam thu được thắng lợi to lớn: loại khỏi vòng chiến đấu hơn 104.000 tên địch, trong đó 52.000 tên Mỹ và hơn 4.000 lính chư hầu của Mỹ; tiêu diệt và tiêu hao nặng 35 tiểu đoàn và đơn vị hỗn hợp ngang tiểu đoàn, 160 đại đội Mỹ - Ngụy và chư hầu; bắn rơi và phá hủy 1.600 mắy bay các loại, phá hủy 2.900 xe quân sự; bắn chìm và bắn cháy 275 tàu, xuồng chiến đấu; phá hủy 530 khẩu pháo và súng cối; thiêu hủy và phá nổ 270 kho bom đạn, xăng dầu và phương tiện chiến tranh v.v…Ngoài hoạt động quân sự, nhân dân còn nổi dậy phá ách kìm kẹp giành quyền làm chủ ở nhiều ấp xã trong tỉnh.

Thắng lợi to lớn và toàn diện của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu xuân Kỷ Dậu (1969) đã giáng những đòn mãnh liệt vào chiến lược “quét và giữ” của Abram, vào kế hoạch “bình định cấp tốc”, làm cho ngụy quân, ngụy quyền càng thêm rệu rã và ý chí xâm lược của giặc Mỹ càng bị lung lay.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 370.