Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21 đến 29-3-1975 :Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Image

Địa bàn: Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bộ tư lệnh chiến dịch: Tư lệnh Lê Trọng Tấn, Chính ủy Chu Huy Mân. Nhiệm vụ của quân khu Trị - Thiên là đánh bại về cơ bản kế hoạch “bình định” của địch, tạo ra ở Trị - Thiên một tình thế mới có ý nghĩa quyết định để chuẩn bị giành thắng lợi trong năm 1975, giải phóng hòan toàn Trị - Thiên – Huế.

Địa bàn: Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bộ tư lệnh chiến dịch: Tư lệnh Lê Trọng Tấn, Chính ủy Chu Huy Mân. Nhiệm vụ của quân khu Trị - Thiên là đánh bại về cơ bản kế hoạch “bình định” của địch, tạo ra ở Trị - Thiên một tình thế mới có ý nghĩa quyết định để chuẩn bị giành thắng lợi trong năm 1975, giải phóng hòan toàn Trị - Thiên – Huế. Nhiệm vụ của quân Quân khu V, đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị tạo điều kiện để tiến công và nổi dậy mạnh hơn, giành thắng lợi hoaøn toàn.

Thực hiện nhiệm vụ trên, trong năm 1975, Quân khu V và Quân khu Trị - Thiên – Huế có kế hoạch mở các chiến dịch tiến công tổng hợp.

Từ ngày 5-3 đến 20-3, phối hợp với chiến dịch Tây Nguyên, Quân khu V và Quân khu Trị - Thiên - Huế đã làm tan rã một bộ phận quan trọng của địch ở vùng giáp ranh và đồng bằng, giải phóng phần còn lại của tỉnh Quảng trị, thị xã Quảng Trị, các quận lỵ Tiên Phước, Phước Lâm, Sơn Trà, Trà Bồng của Quảng Đà – Nam Quảng Ngãi, tạo thế uy hiếp Huế - Đà Nẵng.

Sau khi địch rút khỏi Tây Nguyên, BCT và QUTƯ hạ quyết tâm tổ chước chiến dịch Huế - Đà Nẵng lấy tên là “Mặt trận 475” và chính thức thành lập Bộ tư lệnh, Đảng ủy chiến dịch.

Diễn biến chiến dịch:

+ Đợt 1 (từ 21 đến 26-3): Ta tiến công chia cắt Huế - Đà Nẵng, tiêu diệt sư đoàn bộ binh số 1, lữ 147/F TQLC, liên đoàn biệt động quân, giải phóng Thừa Thiên – Huế, mặt khác giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam. Hướng Trị – Thiên, t

Ngày 25-3, thành phố Huế được giải phóng. Cùng ngày, thị xã Tam Kỳ, thị xã Quảng Ngãi được giải phóng. Ngày 26-3, tỉnh Thừa Thiên Huế được giải phóng hoaøn toàn.

+ Đợt 2 (từ 27 đến 29-3): Sau khi Huế mất, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố “tử thủ” Đà Nẵng bằng mọi giá. Thiệu cho rằng nếu ta muốn tiến công Đà Nẵng thì sau giải phóng Huế, ta phải mất ít nhất một tháng chuẩn bị. Nhưng chúng đã nhầm. Ngay sau khi đánh chiếm t

Kết quả: Ta loại khỏi vòng chiến đấu 120.000 tên địch, làm tan rã 137.000 phòng vệ dân sự; thu 129 máy bay, 179 xe tăng thiết giáp, 327 khẩu pháo, 1.084 xe quân sự và nhiều vũ khí đạn dược khác; giải phóng 5 tỉnh, hai thành phố với 2.5 triệu dân.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 535.