Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-09-1978 :Trong chuyến thăm Philippine, Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt N

Image

Trong chuyến thăm Philippine, Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt Nam trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trong chuyến thăm Philippine, Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt Nam trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1097.