Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-02-1988 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc...

Image

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc đưa nhiều tàu chiến vi phạm lãnh hải Việt Nam ở ngoài khơi 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc đưa nhiều tàu chiến vi phạm lãnh hải Việt Nam ở ngoài khơi 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1098.