Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

2-2-1972 :Chính phủ CMLTCHMNVN ra tuyên bố hai điểm về việc giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam.

Image

Bản tuyên bố phê phán nghiêm khắc cái gọi là “kế hoạch hòa bình tám điểm” của Níchxơn ngày 25-1-1972, đồng thời nói rõ hơn về hai vấn đề then chốt trong giải pháp bảy điểm của MTDTGP miền Nam. 1- Mỹ phải định thời hạn rút quân, nhân viên quân sự, dụng cụ chiến tranh và đồng minh của Mỹ ra khỏi MNVN.

Bản tuyên bố phê phán nghiêm khắc cái gọi là “kế hoạch hòa bình tám điểm” của Níchxơn ngày 25-1-1972, đồng thời nói rõ hơn về hai vấn đề then chốt trong giải pháp bảy điểm của MTDTGP miền Nam.

1- Mỹ phải định thời hạn rút quân, nhân viên quân sự, dụng cụ chiến tranh và đồng minh của Mỹ ra khỏi MNVN.

2- Thiệu phải từ chức ngay. Chính quyền Sài Gòn phải thay đổi chính sách hiếu chiến, phá bỏ các trại tập trung, tôn trọng tự do dân chủ…

Cùng ngày, Ñoaøn đại biểu Đảng và Chính phủ VNDCCH tại Pari ra tuyên bố về việc giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Bản tuyên bố viết: “Hoaøn toàn nhất trí với bản tuyên bố ngày 2-2 của CPCMLTCHMNVN, Chính phủ nước VNDCCH tuyên bố kiên quyết không chấp nhận “kế hoạch hòa bình” lừa bịp của Tổng thống Mỹ Níchxơn và triệt để ủng hộ giải pháp bảy điểm của CPCMLT CHMNVN mà hai vấn đề then chốt đã được nói rõ thêm”.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 444.