Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1979 :Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc.

Image

Trong thời gian này Trung Quốc cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới phía bắc nước ta, cắt viện trợ, rút chuyên gia. Nghiêm trọng hơn, từ sáng 17-2-1979, Trung Quốc cho quân mở cuộc tiến công nước ta dọc theo biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) – dài hơn nghìn cây số.

Trong thời gian này Trung Quốc cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới phía bắc nước ta, cắt viện trợ, rút chuyên gia. Nghiêm trọng hơn, từ sáng 17-2-1979, Trung Quốc cho quân mở cuộc tiến công nước ta dọc theo biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) – dài hơn nghìn cây số.

Trước tình hình đó, quân và dân ta, trực tiếp là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã đứng lên chiến đấu ngoan cường để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Dư luận trong nước và thế giới phản đối mạnh mẽ hành động đó của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc buộc phải rút quân khỏi nước ta, bắt đầu từ ngày 5-3 đến 18-3-1979. Với những thắng lợi của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã bảo vệ được chủ quyền dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện để cả nước tiếp tục sự nghiệp xây dựng CNXH.

Nguồn:Nguyễn Quang Ngọc 2006, Tiến trình lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 379.