Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-12-1972 :Quân dân Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận đánh thắng trận đầu đợt tập kích chiến

Image

Hòng thực hiện âm mưu “gây sức ép buộc Hà Nội phải trở lại Hội nghị Pari với thế yếu”, Mỹ điên cuồng mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào thủ đô Hà Nội và cảng Hải Phòng. Chúng đã tập trung một nữa lực lượng không quân chiến lược và hầu hết lực lượng không quân chiến thuật có ở Đông Nam Á cho cuộc tập kích.

Hòng thực hiện âm mưu “gây sức ép buộc Hà Nội phải trở lại Hội nghị Pari với thế yếu”, Mỹ điên cuồng mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào thủ đô Hà Nội và cảng Hải Phòng. Chúng đã tập trung một nữa lực lượng không quân chiến lược và hầu hết lực lượng không quân chiến thuật có ở Đông Nam Á cho cuộc tập kích.

Sau hai tháng theo dõi, Bộ quốc phòng điện cho các đơn vị chủ lực cần đề phòng B.52 đánh các mục tiêu trọng trọng điểm của thành phố Hà Nội và cảng Hải Phòng. Phủ Thủ tướng cũng điện cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc về việc địch có thể ném bom Hà Nội, cần thực hiện tốt kế hoạch sơ tán thành phố.

Vào lúc 12 giờ 09, hàng loạt máy bay B.52 từ đảo Guam và Thái Lan có máy bay chiến thuật yểm trợ, lần lược xuất kích về hướng Việt Nam. Đàn máy bay hoãn hợp kéo dài hàng chục km ầm ầm bay ngược sông Mê Công lên Tây Bắc Việt Nam rồi theo các dãy núi bay vào Hà Nội.

19 giờ 10 phút, các đài rađa cảnh giới từ xa báo về Sở chỉ huy trung tâm. B.52 đang bay vào Hà Nội. Ngay tức khắc, máy bay ta cất cánh đón đánh các máy bay chiến thuật Mỹ. Các đài rađa trên các trận địa tên lửa cũng bắt đầu nhận được tín hiệu B.52. Ngay sau đó, máy bay F.111 đã ập đến ném bom sân bay Nội Bài, sân bay Kép. Trung đoàn pháo cao xạ 260 và một số đơn vị nổ súng đánh địch.

Từ 19 giờ 40, nhiều tốp máy bay B.52 (mỗi tốp 3 chiếc) dội bom xuống các khu vực sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm và nhiều nơi khác. Cuộc chiến đấu giữa lực lượng phòng không và máy bay Mỹ bắt đầu. Tên lửa, pháo cao xạ ở phía tây và phía bắc thành phố bắn lên làm sáng rực bầu trời Hà Nội. Một số đơn vị tên lửa, pháo cao xạ của ta bị bom Mỹ ném trúng đội hình. Tiểu đoàn 59 là đơn vị bắn rơi chiếc B.52 đầu tiên tại Hà Nội.

Tính chung trong trận này, quân và dân ta bắn rơi 7 máy bay Mỹ, trong đó có 3 chiếc B.52 và 1 chiếc F.111, bắt sống nhiều giặc lái.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 473.