Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

17-05-1981 :Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lại những vụ

Image

Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lại những vụ xâm lấn ở Lạng Sơn, bắn phá vào lãnh thổ ta 11 km, lấn chiếm, tung thám báo và cho hàng ngàn lần tàu thuyền vi phạm vùng biển, hàng trăm tốp máy bay vi phạm bầu trời Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lại những vụ xâm lấn ở Lạng Sơn, bắn phá vào lãnh thổ ta 11 km, lấn chiếm, tung thám báo và cho hàng ngàn lần tàu thuyền vi phạm vùng biển, hàng trăm tốp máy bay vi phạm bầu trời Việt Na

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 360.