Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

16-4-1972 :Đế quốc Mỹ tăng cường chiến tránh phá hoại ở miền Bắc.

Image

Từ đêm thứ bảy 15-4, Tổng thống Níchxơn ra lệnh cho tàu chiến và máy bay Mỹ bắn phá dữ dội miền Bắc nước ta. Tàu chiến và máy bay Mỹ bắn phá suốt dọc bờ biển từ Nghệ An đến Đồ Sơn. Lúc 2 giờ 15 phút ngày 16-4, hàng trăm máy bay (có hàng chục máy bay B52) đánh phá bừa bãi thành phố cảng Hải Phòng.

Từ đêm thứ bảy 15-4, Tổng thống Níchxơn ra lệnh cho tàu chiến và máy bay Mỹ bắn phá dữ dội miền Bắc nước ta. Tàu chiến và máy bay Mỹ bắn phá suốt dọc bờ biển từ Nghệ An đến Đồ Sơn. Lúc 2 giờ 15 phút ngày 16-4, hàng trăm máy bay (có hàng chục máy bay B52) đánh phá bừa bãi thành phố cảng Hải Phòng. 9 giờ 30 phút nhiều máy bay Mỹ đánh nội thành Hà Nội và đánh trở lại cảng Hải Phòng. Các sân bay Nội Bài, Kép, Gia Lâm đều bị máy bay địch khống chế. Khu chứa nhiên liệu Đức Giang (Gia Lâm, Hà Nội) bị đánh phá ác liệt nhất, 12 trong số 14 bể xăng cùng 7.000 phuy dầu bị cháy, không thể dập tắt được. Quân và dân Hà Nội – Hải Phòng cảnh giác cao đánh giỏi thắng lớn, bắn tan xác 15 máy bay Mỹ (thủ đô Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, Hải Phòng bắn rơi 10 chiếc trong đó có 1 chiếc B.52).

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 451.