Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1546-1592 :Cuộc chiến tranh giữa Nam triều và Bắc triều.

Image

Cuộc chiến tranh Nam triều và Bắc triều xảy ra từ những năm 1537-1538, nhưng mãi tới năm 1546 khi Nam triều thành lập, cuộc chiến tranh mới trở nên ác liệt, kéo dài liên tục 47 năm mới chấm dứt bằng sự thắng lợi của Nam triều Trong khoảng thời gian từ 1546 – 1569 cuộc chiến tranh diễn ra chủ yếu bằng những cuộc tấn công của Nam triều vào Bắc triều.

Cuộc chiến tranh Nam triều và Bắc triều xảy ra từ những năm 1537-1538, nhưng mãi tới năm 1546 khi Nam triều thành lập, cuộc chiến tranh mới trở nên ác liệt, kéo dài liên tục 47 năm mới chấm dứt bằng sự thắng lợi của Nam triều

Trong khoảng thời gian từ 1546 – 1569 cuộc chiến tranh diễn ra chủ yếu bằng những cuộc tấn công của Nam triều vào Bắc triều. Thời kỳ này nàh Mạc gặp nhiều khó khăn

Từ năm 1570 – 1583, nội bộ Nam triều mâu thuẩn. Bắc Triều đã 13 lần tấn công Nam triều. Quân Trịnh phải chuyển từ thế chủ động sang phòng ngự.

Sau một thời gian cũng cố lực lượng, cuối năm 1583, Nam triều tấn công trở lại Bắc triều đến năm 1592 giành thắng lợi.

Sau lần thất bại trên, lực lượng Bắc triều hầu như kiệt quệ. Tháng 12-1592 Trịnh Tùng bắt được vua nhà Mạc là Mậu Hợp, nhà Mạc đến đây bị diệt.

Từ đầu thế kỷ XVII, nhà Lê với sự giúp đỡ của họ Trịnh đã được khôi phục. Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền được tái lập. Cuộc chiến tranh Trịnh – Mạc là một cuộc nội chiến phong kiến tàn khóc nhằm tranh giành quyền lợi giữa các tập đoàn phong kiến đối lập. Trong 47 năm chiến tranh với 38 trận lớn nhỏ đã gây nên những hậu quả tai hại cho đất nước, cho nhân dân, phá hoại sản xuất, mùa màng.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp