Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-2-1961 :Thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng thành Giải phóng quân miền Nam Việt Nam.

Image

Các đội vũ trang tự vệ được thành lập từ những năm 1957-1958 để chống tàn sát, khủng bố, bảo vệ cơ sở, bảo vệ lực lượng cách mạng, tiến hành công tác võ trang tuyên truyền, diệt tề, trừ gian, đến năm 1959-1960 phát triển rất nhanh khắp miền Nam.

Các đội vũ trang tự vệ được thành lập từ những năm 1957-1958 để chống tàn sát, khủng bố, bảo vệ cơ sở, bảo vệ lực lượng cách mạng, tiến hành công tác võ trang tuyên truyền, diệt tề, trừ gian, đến năm 1959-1960 phát triển rất nhanh khắp miền Nam. Lực lượng vũ trang địa phương cũng phát triển nhanh chóng. Trước tình hình đó, ngày 15-2-1961 tại chiến khu Đ, một cuộc hội nghị quân sự được tổ chức để thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng ở miền Nam (lúc này đã có đủ ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích). Hội nghị quyết định: thống nhất tất cả các lực lượng giải phóng miền Nam thành “Giải phóng quân miền Nam”, và đặt dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Đại biểu của MTDTGP miền Nam đã trao đổi cho quân đội và các binh chủng thuộc Giải phóng quân lá quân kỳ có hàng chữ “Giải phóng quân anh dũng chiến thắng”.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 208 .