Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1479 (Kỷ Hợi) :Sử quan Ngô Sĩ Liên biên soạn bộ sử Đại Việt Sử ký toàn thư.

Image

Đại Việt Sử ký Toàn Thư Vua sai sử quan Ngô Sĩ Liên soạn bộ Đại Việt Sử ký toàn thư gồm 15 quyển : từ Hồng Bàng đến Ngô sứ quân (5 quyển) gọi là Ngoại kỷ, từ Đinh Tiên Hoàng đến Lê Thái Tổ (10 quyển) gọi là Bản kỷ.

Đại Việt Sử ký Toàn Thư

Vua sai sử quan Ngô Sĩ Liên soạn bộ Đại Việt Sử ký toàn thư gồm 15 quyển : từ Hồng Bàng đến Ngô sứ quân (5 quyển) gọi là Ngoại kỷ, từ Đinh Tiên Hoàng đến Lê Thái Tổ (10 quyển) gọi là Bản kỷ.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 239.