Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1442 (Nhâm Tuất) :Nguyễn Trãi bị tru di ba họ.

Image

Chân dung Nguyễn Trãi Ngày 16 tháng 8 (âl) (19-9-1442)Nguyễn Trãi bị bọn gian thần vu cáo cùng vợ là Nguyễn Thị Lộ giết vua nên bị tru di ba họ.

Chân dung Nguyễn Trãi

Ngày 16 tháng 8 (âl) (19-9-1442)

Nguyễn Trãi bị bọn gian thần vu cáo cùng vợ là Nguyễn Thị Lộ giết vua nên bị tru di ba họ.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, quê làng Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây). Ông thi đỗ Thái học sinh năm 1400 dưới triều Hồ, từng giữ chức Ngự sử đài chánh trưởng. Khi quân Minh xâm lược nước ta, ông không chịu hợp tác với chúng, ẩn náu ở thành Đông Quan hơn 10 năm, sau đó vào Lam Sơn giúp Lê Lợi tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống giặc Minh. Ông là một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1442, Nguyễn Trãi đang ở Côn Sơn, Lê Thái Tông đi duyệt binh ở núi Chí Linh có ghé thăm ông. Khi trở về có mang theo người thiếp của Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ. Lúc vua đột ngột băng hà ở Lệ Chi Viên, triều đình kết tội Nguyễn Thị Lộ giết vua và ông bị liên quan, bị tru di ba họ. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu minh oan cho ông.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 221.