Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

13-04-1988 :Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về việc Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường

Image

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về việc Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam vào Hải Nam.

Tuyên bố của Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam vào đảo Hải Nam.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1099.