Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1285 (Ất Dậu) :Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai.

Image

Cuối tháng 1-1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan, con trai Hốt Tất Liệt cùng với tướng A Lý Hải Nha (Aris Khaya) cầm đầu ổ ạt tiến vào xâm lược Đại Việt.

Cuối tháng 1-1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan, con trai Hốt Tất Liệt cùng với tướng A Lý Hải Nha (Aris Khaya) cầm đầu ổ ạt tiến vào xâm lược Đại Việt. Các trận đánh giữa hai bên diễn ra quyết liệt ở nhiều nơi. Thấy thế giặc đang mạnh, Trần Hưng Đạo quyết định rút quân về Vạn Kiếp (Chí Linh, Hải Hưng). Sau một vài trận đánh nhằm tiêu hao sinh lực địch, quân chủ lực nhà Trần rút khỏi Thăng Long. Kế sách “vườn không nhà trống” lại được nhân dân phát huy. Quân giặc kéo vào Thăng Long vắng lặng, chúng vội rút về đóng ở phía bắc sông Hồng.

Cùng thời gian này, Toa Đô từ Champa chỉ huy một đạo quân đánh ra Nghệ An thực hiện thế hai gọng kìm hòng siết chặt quân ta lại để tiêu diệt. Trần Quốc Tuấn và vua Trần đưa quân ra các lộ miền biển rồi rút vào Thanh Hóa (tháng 4-1285). Không bắt được vua Trần, không tiêu diệt được đội quân chủ lực của nhà Trần, càng ở lâu quân giặc lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, thiếu lương thực, ốm đau, bệnh tật. Nắm được thời cơ đó, quân Trần liên tục tổ chức phản công quân giặc và tiêu diệt chúng ở nhiều nơi Tây Kết (Khoái Châu, Hưng Yên), Hàm Tử (Khoái Châu), Chương Dương (Thường Tín, Hà Tây), Thăng Long. Đến tháng 6-1285 Thoát Hoan cùng quân giặc tháo chạy thoát thân, Toa Đô bị chém đầu ở Tây Kết, Ô Mã Nhi chạy trốn thoát thân.

Quân dân nhà Trần một lần nữa đánh bại được quân Mông Cổ xâm lược lần thứ hai.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp