Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

12-1966 đến 4-1967 :Quân dân miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai

Image

Thất bại trong mùa khô thứ nhất, từ giữa năm 1966, Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng vào chiến trường miền Nam và ném bom bắn phá miền Bắc ngày càng các liệt. Đến Đông Xuân 1966-1967, Mỹ có gần 40 vạn quân viễn chinh, hơn 5 vạn lính chư hầu cùng hơn nửa triệu quân ngụy, 3700 máy bay, 2.

Thất bại trong mùa khô thứ nhất, từ giữa năm 1966, Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng vào chiến trường miền Nam và ném bom bắn phá miền Bắc ngày càng các liệt. Đến Đông Xuân 1966-1967, Mỹ có gần 40 vạn quân viễn chinh, hơn 5 vạn lính chư hầu cùng hơn nửa triệu quân ngụy, 3700 máy bay, 2.670 xe tăng – thiết giáp và hơn 1.800 pháo các loại. Trong mùa khô thứ hai, địch tập trung mở nhiều cuộc tiến công vào chiến trường trọng điểm ở miền Đông Nam Bộ, với 3 trận càn lớn vào căn cứ chiến lược của ta ở Tây Ninh. Mục tiêu của địch là tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, diệt bộ đội chủ lực và phong tỏa biên giới 1.

Tính chung, trong hơn sáu tháng, các lực lượng vũ trang miền Nam đã đánh trả 895 cuộc hành quân lớn, nhỏ của địch; làm thất bại các cuộc hành quân Áttơnborơ vào chiến khu Dương Minh Châu, cuộc hành quân Xêđaphôn vào Củ Chi – Bến Cát – Bến Súc, đặc biệt là cuộc hành quân Gianxơn Xity của 45.000 quân Mỹ vào chiến khu Dương Minh Châu (từ tháng 2 đến tháng 4-1967). Kết quả: ta đã loại khỏi vòng vòng chiến đấu 175.000 tên địch (có 75.000 Mỹ, 15.000 lính chư hầu), tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 8 tiểu đoàn bộ binh, 15 chi đoàn xe bọc thép, 5 tiểu đoàn pháo binh Mỹ; bắn rơi và phá hủy 180 máy bay các loại; phá hủy 1.786 xe quân sự, 340 khẩu pháo, bắn chìm và bắn cháy 100 tàu xuồng trên sông…2

 

Nguồn:1.Nguyễn Quang Ngọc 2006, Tiến trình lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 351.-------- 2. Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 311.