Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

10-12-1991 :Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 8

- Thảo luận Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1991-1995 và năm 1992, dự án Luật hàng không dân dụng Việt Nam, dự án Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

- Ra Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh, tách các tỉnh Thuận Hải thành Ninh Thuận, Bình Thuận; Hậu Giang thành Cần Thơ, Sóc Trăng; Cửu Long thành Vinh Long, Trà Vinh; Hà Nam Ninh thành Nam Hà, Ninh Bình

- Ra nghị quyết về kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII thêm 3 tháng )

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1069.