Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1-9-1939 :Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Image

Ngày 1-1-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3-9-1939, Anh-Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Chiến tranh thế giới thứ hai mới bắt đầu. Lợi dụng tình hình chiến tranh, chính phủ Đaladiê (Daladie) thi hành hàng loạt các biện pháp thẳng tay đàn áp các lực lượng dân chủ trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa.

Ngày 1-1-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3-9-1939, Anh-Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Chiến tranh thế giới thứ hai mới bắt đầu. Lợi dụng tình hình chiến tranh, chính phủ Đaladiê (Daladie) thi hành hàng loạt các biện pháp thẳng tay đàn áp các lực lượng dân chủ trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa. Ở Việt Nam, Toàn quyền Catơru (Catroux) đã tuyên bố: “Chúng ta đánh toàn diện và nhanh chóng vào tổ chức cộng sản; trong cuộc đấu tranh này phải tiêu diệt cộng sản thì Đông Dương mới được yên ổn và trung thành với nước Pháp…Tình thế chiến tranh bắt buộc chúng ta hành động không chút thương tiếc”. Thực dân Pháp đã thủ tiêu những gì nhân dân ta đã phải đấu tranh giành được trong thời kỳ trước. Chúng ra Nghị định cấm tuyên truyền cộng sản, giải tán các hội ái hữu, đóng cửa các tờ báo tiến bộ, truy lùng và bắt bớ các chiến sĩ cánh mạng, các nhà yêu nước, đày đi các trại tập trung, các nhà tù.

 

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 304.