Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam

Sự kiện lịch sử Việt Nam

#Tựa đề
1 Khoảng 14 vạn năm trước :Phát hiện răng người vượn ở hang Thẩm Ồm (Quỳ Châu, Nghệ An).
2 Khoảng 10 vạn năm trước :Có sự sinh sống của Người khôn ngoan đầu tiên ở Việt Nam.
3 Khoảng 2 vạn 8 nghìn năm trước :Có đồ đá của Người nguyên thủy.
4 Khoảng 2 vạn 3 nghìn năm trước :Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ.
5 Khoảng 2 vạn 1 nghìn năm trước :Có văn hóa Sơn Vi.
6 Khoảng 1 vạn năm trước :Có văn hóa Hòa Bình.
7 Khoảng 8000 năm trước :Có văn hóa Bắc Sơn.
8 Khoảng 6000 năm trước :Phát hiện di chỉ Đa Bút – Quỳnh Văn.
9 Khoảng hơn 4000 năm trước :Có văn hóa hậu kỳ đá mới
10 Khoảng 4000 năm trước :Có văn hóa Phùng Nguyên, đồ đồng xuất hiện.
11 Khoảng 3500 năm trước :chế tạo đồ trang sức
12 Khoảng 3070 năm trước :Có văn hóa Đồng Đậu, thuộc Trung kỳ thời đại đồng thau.
13 Khoảng 3045 năm trước :Có văn hóa Gò Mun, thuộc Hậu kỳ thời đại đồng thau.
14 Khoảng 2820 năm trước :Có văn hóa Đông Sơn. Đồ đồng phát triển rực rỡ.
15 2700 năm trước :Thời kỳ ra đời nước Văn Lang do Hùng Vương đứng đầu.
16 Khoảng 2500 năm trước :Có văn hóa Sa Huỳnh, thuộc sơ kỳ đồ sắt.
17 214 TCN (Đinh Hợi) :Kháng chiến chống nhà Tần xâm lược.
18 208 TCN (Quý Tỵ) :Nhà nước Âu Lạc ra đời do Thục An Dương Vương đứng đầu.
19 3 - 40: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
20 179 trước CN (Nhâm Tuất) :Triệu Đà vua nước Nam Việt xâm lược Âu Lạc mở đầu thời kỳ nước Việt
21 111 trước CN (Canh Ngọ) :Nhà Hán đánh bại nhà Triệu, đô hộ Âu Lạc.
22 106 trước CN (Ất Hợi) :Nhà Hán lập Giao Chỉ bộ.
23 Năm 34 (Giáp Ngọ) :Tô Định làm Thái thú Giao chỉ.
24 Năm 39 :Hai Bà Trưng liên kết Thi Sách chiêu mộ nghĩa binh
25 Năm 40 (Canh Tý) :Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa thắng lợi, xây dựng chính quyền tự chủ.
26 Năm 41 (Tân Sửu) :Nhà Hán cử Mã Viện cùng với Đoàn Chí đem quân sang đánh Trưng Vương
27 Năm 42 (Nhân Dần) :Mã Viện đánh vào Giao Chỉ.
28 43 (Quý Mão) :Hai Bà Trưng hy sinh.
29 44 (Giáp Thìn) :Mã Viện tổ chức lại chính quyền đô hộ ở Giao Chỉ.
30 100 (Canh Tý) :Hơn 2.000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà H
31 137 (Đinh Sửu) :Khởi nghĩa ở quận Nhật Nam
32 187 (Đinh Mão) :Nhà Hán suy yếu. Nho giáo bắt đầu du nhập vào nước ta.
33 190 (Canh Tuất) :Nhà nước Lâm Ấp (sau này là Champa) được thành lập.
34 203 (Quý Mùi) :Nhà Hán đặt Giao Chỉ thành Giao Châu
35 206 (Bính Tuất) :Lưu Biểu chống lại nhà Hán
36 207 (Đinh Hợi) :Sĩ Nhiếp làm chủ Giao Châu hơn 20 năm
37 210-280 :Nhà Ngô đô hộ nước Âu Lạc.
38 248 (Mậu Thìn) :Triệu Thị Trinh nổi dậy khởi nghĩa ở quận Cửu Chân.
39 280-420 :Nhà Tấn đô hộ.
40 420-479 :Nhà Tống đô hộ.
41 468 (Mậu Thân) :Lý Trường Nhân nắm quyền tự trị ở Giao Châu.
42 479-505 :Nhà Tề đô hộ.
43 505-543 :Nhà Lương đô hộ.
44 542 (NhâmTuất): Khởi nghĩa Lý Bí (Lý Bôn) thắng lợi.
45 543 (Quý Hợi) :Khởi nghĩa Lý Bí (Lý Bôn) thắng lợi.
46 544 :Thành lập nước Vạn Xuân, nhà nước độc lập tự chủ thời tiền Lý.
47 545 (Ất Sửu) :Nhà Lương chiếm lại Giao Châu, Lý Nam Đế về giữ thành Gia Ninh miền đồi núi tru
48 546 (Bính Dần) :Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quan Phục.
49 547 (Đinh Mão) :Triệu Quan Phục đóng quân ở đầm Dạ Trạch.
50 548 (Mậu Thìn) :Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão.
51 550 (Canh Ngọ) :Triệu Quang phục (Triệu Việt Vương) đánh bại quân nhà Lương xâm lược, giành l
52 555 - 571 :Nhà nước thời Hậu Lý Nam Đế
53 602 (Nhâm Tuất) :Lý Phật Tử lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống nhà Tùy xâm lược.
54 618-905 :Nhà đường đô hộ đất Việt.
55 687 (Đinh Hợi) :Đinh Kiến – Lý Tự Tiên lãnh đạo nhân dân chống nhà Đường đô hộ.
56 713 - 722: Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế).
57 766-791 :Phùng Hưng phát động khởi nghĩa chống nhà Đường.
58 819 :Dương Thanh phát động cuộc khởi nghĩa.
59 905 – 906 :Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ thắng lợi, giành quyền tự chủ cho dân tộc.
60 907 (Đinh Mão) :Khúc Thừa Dụ mất
61 930 (Canh Dần) :Quân Nam Hán xâm lược nước Việt.
62 931 (Tân Mão): Dương Đình Nghệ khởi nghĩa thắng lợi
63 Năm 938 (Mậu Tuất): Ngô Quyền khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng
64 966 (Bính Dần) :“Loạn 12 sứ quân”.
65 967 (Đinh Mão) :Đinh Bộ Lĩnh dẹp “Loạn 12 sứ quân”.
66 980 (Canh Thìn) :Lê Hoàn lên ngôi vua. Lập ra nhà Tiền Lê.
67 981 (Tân Tỵ) :Kháng chiến chống Tống thắng lợi.
68 1010-1225 :Nhà Lý được thành lập.
69 1042 :Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư.
70 1044 :Lý Thái Tông đem quân đánh Chiêm thành.
71 1054 :Vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.
72 1075 :Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên.
73 1076 :Lập Quốc Tử Giám (Trường đại học đầu tiên).
74 1077 :Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống xâm lược.
75 1186 :Nhà tống phong vua Lý làm “An Nam quốc vương”.
76 1226-1400 :Nhà Trần được thành lập.
77 1258 (Mậu Ngọ) :Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lấn thứ nhất.
78 1261 :Vua Nguyên phong vua Trần làm “An Nam Quốc Vương”.
79 1285 (Ất Dậu) :Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai.
80 1287-1288 :Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba.
81 1341 (Tân Tỵ) :Nhà Trần ban hành bộ luật Hình thư.
82 1400-1407 :Hồ Qúy Ly lật đổ nhà Trần, lập nhà Hồ.
83 1406 (Bính Tuất) :Nhà Minh xâm lược Đại Việt.
84 1418-1423 :Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa mở đầu thời kỳ chống giặc Minh xâm lược.
85 1426-1427 :Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thắng lợi.
86 1428 (Mậu Thân) :Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế.
87 1442 (Nhâm Tuất) :Nguyễn Trãi bị tru di ba họ.
88 1479 (Kỷ Hợi) :Sử quan Ngô Sĩ Liên biên soạn bộ sử Đại Việt Sử ký toàn thư.
89 1483 (Quý Mão) :Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức.
90 1527 (Đinh Hợi) :Mạc Đăng Dung ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi. Triều Mạc được thành lập.
91 1543 :Sự thành lập Nam triều.
92 1546-1592 :Cuộc chiến tranh giữa Nam triều và Bắc triều.
93 1627-1672 :Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn.
94 1777 (Đinh Dậu) :Phong trào nông dân Tây Sơn đánh đổ chính quyền của chúa Nguyễn ở Đường tron
95 1785 (Ất Tỵ) :Nguyễn Huệ đánh bại quân xâm lược Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài Mút.
96 1786 (Bính Ngọ) :Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền phong kiến Lê - Trịnh.
97 1788 (Mậu Tý) :Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế đặt niên hiệu là Quang Trung.
98 1789 (Kỷ Dậu) :Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.
99 1802 (Nhâm Tuất) :Nhà Tây Sơn suy sụp.
100 1802 :Triều Nguyễn được thiết lập.
101 1858 :Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng.
102 1-9-1858 :Liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng vào thành Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm
103 17-2-1859 :Quân Pháp đánh chiếm tỉnh thành Gia Định (Sài Gòn).
104 6-1859 :Triều đình tổ chức hội nghị các triều thần để đưa ra phương lược chống giặc Pháp.
105 1-1860 :Pháp cử phái viên đến quân thứ Gia Định đưa ra bản dự thảo Hòa ước gồm 11 điều khoản.
106 8-1860 :Triều đình cử Nguyễn Tri Phương vào Nam chỉ huy quân thứ Gia Định, tổ chức đánh Pháp.
107 9-1861 :Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực.
108 9-1861 :Khởi nghĩa của Trương Định chống Pháp ở Gia Định.
109 5-6-1862 :Triều đình Huế ký Hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp.
110 6-1863 :Triều đình Huế cử phái đòan sang Pháp thương lượng chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ
111 8-1864 :Cuộc bạo động diễn ra ở kinh thành Huế để phản đối việc triều đình ký hòa ước với Phá
112 2-1865 :Triều đình ra lệnh cấm nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ chiêu mộ nghĩa binh chống Phá
113 4-1866 :Pháp đòi triều đình Huế giao cả ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ cho Pháp.
114 25-6-1867 :Pháp tuyên bố toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp.
115 1-1868 :Triều đình ra lệnh giám sát chặt chẽ hoạt động của các giáo sĩ phương Tây.
116 22-4-1870: Ngày sinh của V.I.Lê-nin
117 10-1870 :Triều đình Huế gởi thư cho Soái phủ Pháp ở Gia Định xin Pháp trả lại 6 tỉnh Nam Kỳ.
118 11-1870 :Nguyễn Trường Tộ đề cử hai phương sách chống Pháp.
119 20-11-1873 :Thực dân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất.
120 21-12-1873 :Trận Cầu Giấy (Hà Nội). P.Gacniê bị giết.
121 15-3-1874 :Triều Nguyễn ký hiệp ước Giáp Tuất với Pháp.
122 8-1-1877 :Tổng thống Pháp ra sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn.
123 8-2-1880 :Tổng thống Pháp ký Sắc lệnh thành lập Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ.
124 25-4-1882 :H.River đánh thành Hà Nội lần thứ hai, Hoàng Diệu tuẫn tiết.
125 8-1882 :Trung Quốc điều quân chuẩn bị tranh chấp Việt Nam với Pháp.
126 25-8-1883 :Pháp buộc triều Nguyễn ký Hiệp ước Hácmăng.
127 10 đến 11-1883 :Nhân dân làng xã ven Hải Phòng nổi dậy chống Pháp.
128 6-6-1884 :Pháp buộc triều Nguyễn ký điều ước Patơnốt.
129 5-7-1885 :Tôn Thất Thuyết đem quân tấn công tòa Khâm sứ Pháp ở Huế, mở đầu phong trào Cần Vươ
130 9-1885 :Khởi nghĩa Bãy Sậy bùng nổ.
131 1-5-1886:NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
132 1-11-1888 :Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt.
133 19-05-1890: NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
134 1885-1895 :Khởi nghĩa Hương Khê.
135 5-1904 :Thành lập Hội Duy Tân.
136 20-1-1905 :Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ sang Nhật.
137 7-1905 :Mở đầu phong trào Đông du của Duy Tân hội.
138 08-03-1910: Ngày Quốc Tế Phụ Nữ
139 5-6-1911 :Chủ tịch Hồ Chí Minh từ bến Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước.
140 2-1912 :Thành lập “Việt Nam Quang phục hội”.
141 1883-1913 :Phong trào nông dân Yên Thế.
142 5-1916 :Cuộc vận động khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục hội.
143 11-11-1918 :Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất.
144 3-1919 :Quốc tế Cộng sản được thành lập
145 18-6-1919 :Nguyến Ái Quốc gởi tới hội nghị Vecxay (Versailles) bản yêu sách của nhân dân Việt
146 25 đến 30-12-1920 :Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp.
147 1-4-1922 :Tờ báo “Le Paria” ra số đầu tiên tại Pari do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm.
148 22 đến 25-10-1922 :Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp tại Pari.
149 Năm 1923 :Tổ chức Tâm tâm xã được thành lập ở Quảng Châu (Trung Quốc).
150 27-1-1924 :Lời kêu gọi của Quốc tế Cộng sản gởi tới nhân dân Việt Nam.
151 19-6-1924 :Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Đông Dương (Méclanh) tại Sa Diện.
152 17-6 đến 8-7-1924 :Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva
153 12-1924 :Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc).
154 25-1-1925 :Thành lập Việt Nam nghĩa đòan.
155 30-4-1925 :2.500 công nhân nhà máy sợi Nam Định bãi công.
156 6-1925 :Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh Niên cách mạng đồng chí hội.
157 14-7-1925 :Thành lập Hội Phục Việt.
158 24-3-1926 :Nhà yêu nước Phan Châu Trinh qua đời.
159 Năm 1927 :Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản.
160 25-12-1927 :Việt Nam Quốc dân đảng ra đời.
161 Năm 1928 :Nguyễn Ái Quốc đến Xiêm (Thái Lan).
162 14-7-1928 :Tân Việt cách mạng Đảng ra đời.
163 3-1929 :Thành lập tổ chức cộng sản đầu tiên ở Đông Dương.
164 1 đến 9-5-1929 :Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.
165 17-6-1929 :Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.
166 28-7-1929: NGÀY THÀNH LẬP TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
167 10-1929 :Quốc tế Cộng sản gửi thư cho các nhóm cộng sản ở Đông Dương về vấn đề thành lập một đảng cộng sản Đông Dương.
168 Cuối tháng 9 đầu 10-1929 :An Nam cộng sản Đảng được thành lập.
169 1-1-1930 :Đông Dương cộng sản Liên Đoàn ra đời.
170 2-1930: Khởi nghĩa Yên Bái.
171 3 - 2 - 1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập
172 03 - 02 - 1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
173 25-3-1930 :Cuộc bãi công của hơn 4000 công nhân Nhà máy sợi Nam Định.
174 1-5-1930 :Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động trên cả nước.
175 Từ 9-1930 :Cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ
176 12-9-1930: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
177 10-1930 :Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng Sản Việt Nam họp Hội nghị lần thứ nhất
178 14-10-1930: Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam
179 20-10-1930: Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
180 26 - 03 - 1931: Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
181 11-4-1931 :Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng cộng sản Đông Dương là một chi bộ độc lập.
182 6-6-1931 :Nguyễn Ái Quốc bị đế quốc Anh bắt giam ở Hồng Công.
183 6-1932 :Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra chương trình hoạt động.
184 27-3-1935 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương.
185 1-1-1937 :Phong trào “Đón Gôđa”(Godart), Đặc sứ của Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương.
186 28-3-1939 :Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối cách mạng”.
187 1-9-1939 :Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
188 6 đến 8-11-1939 :Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
189 22-9-1940 :Pháp ký hiệp ước thỏa thuận cho phát xít Nhật sử dụng lãnh thổ Bắc Kỳ vào những mục đích quân sự. Nhật đưa quân vào Đông Dương.
190 27-9-1940 :Khởi nghĩa Bắc Sơn.
191 23-11-1940 :Khởi nghĩa Nam Kỳ
192 23-11-1940: Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa
193 13-1-1941 :Cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương (Nghệ An).
194 8-2-1941 :Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó.
195 14-2-1941 :Thành lập đội du kích Bắc Sơn.
196 15-05-1941: Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
197 10 đến 19-5-1941 :Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII
198 19-5-1941: Thành lập mặt trận việt minh
199 29-8-1942 :Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ. Tác phẩm “Nhật Ký Trong Tù” r
200 4-1943 :Thành lập Hội Văn hóa cứu quốc.
201 22-12-1944 :Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập
202 22 - 12 - 1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân.
203 24 đến 25-12-1944 :Chiến thắng Phay Khắt và Nà Ngần của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng
204 9-3-1945 :Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương.
205 11-3-1945: Khởi nghĩa Ba Tơ
206 12-3-1945 :Hội nghị Ban thường vụ mở rộng của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
207 15-4-1945 :Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ được triệu tập.
208 4-6-1945 :Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập trở thành căn cứ địa chính của cách mạng.
209 12-8-1945 :Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu Giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa.
210 13-8-1945 :Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa.
211 14-8-1945 :Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh.
212 13 đến 15-8-1945 :Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào.
213 16 đến 17-8-1945 :Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước.
214 19-8-1945 :Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các vùng lân cận.
215 19-08-1945: Cách mạng tháng tám, tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
216 23-8-1945 :Khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế.
217 25-8-1945 :Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn.
218 30-8-1945 :Vua Bảo Đại thoái vị tại Ngọ Môn – Huế.
219 2-9-1945 :Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”.
220 2-9-1945: QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
221 23-9-1945 :Thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn. Nhân dân Nam Bộ đứng lên chống thực dân Pháp trở lại xâm lược.
222 23-9-1945: Ngày Nam Bộ Kháng chiến
223 26-9-1945 :Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào Nam Bộ kháng chiến.
224 25-11-1945 :Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”.
225 6-1-1946 :Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 tổ ch
226 6-1-1946: TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ.
227 2-3-1946 :Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên.
228 6-3-1946: Ký Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp
229 20-7-1946 Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam
230 6-7 đến 10-9-1946 :Đàm phán Việt – Pháp ở Phôngtennơblô.
231 14-9-1946 :Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt - Pháp.
232 9-11-1946 :Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa.
233 19-12-1946 :Toàn quốc kháng chiến .
234 19-12-1946: Ngày toàn quốc kháng chiến
235 20-12-1946 :Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.
236 22-12-1946 :Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”.
237 27-7-1947: NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
238 7-10 đến 22-12-1947 :Chiến dịch Việt Bắc.
239 01-06-1949: NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI
240 9 - 1 - 1950: Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam
241 19-3-1950 :Ngày toàn quốc chống Mỹ.
242 19-03-1950:NGÀY TOÀN QUỐC CHỐNG MỸ
243 15-7-1950: NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN XUNG PHONG
244 16-9 đến 22-10-1950 :Chiến dịch Biên giới.
245 11 đến 19-2-1951 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương.
246 3 đến 7-3-1951 :Đại hội hợp nhất mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt
247 14-10 đến 10-12-1952 :Chiến dịch Tây Bắc.
248 21-12-1953 :Chiến dịch Trung Lào.
249 21-1 đến 5-2-1954 :Chiến dịch Bắc Tây Nguyên.
250 31-1 đến 4-1954 :Chiến dịch Hạ Lào.
251 13-3 đến 7-5-1954 :Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
252 07-05-1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ
253 21-7-1954 :Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương kết thúc thắng lợi.
254 8-5 đến 21-7-1954 :Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương.
255 8-1954 :Mỹ tổ chức cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư vào Nam.
256 27 - 02 - 1955: Ngày Thầy thuốc Việt Nam
257 10-9-1955 :Mặt trận tổ quốc Việt Nam được thành lập.
258 10-9-1955: THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
259 23-10-1955 :Nhân dân miền Nam chống “trưng cầu dân ý” của Ngô Đình Diệm.
260 15-10-1956: Ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
261 28-8-1959 :Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng (Quảng Ngãi).
262 17-1-1960 :Cuộc đồng khởi của đồng bào tỉnh Bến Tre.
263 5 đến 12-9-1960 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao Động Việt Nam.
264 20-12-1960 :Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.
265 15-2-1961 :Thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng thành Giải phóng quân miền Nam Việt Nam.
266 14-11-1961 :Kennơ đi chuẩn y kế hoạch Stalây – Taylo.
267 2-1-1963 :Chiến thắng Ấp Bắc, đánh bại chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” của Mỹ - Ngụy.
268 8-5-1963 :Hai vạn đồng bào Huế, trong đó có gần một vạn tăng ni và tín đồ theo đạo Phật, đấu
269 12-1964 :Mở đầu chiến dịch Bình Giã (Bà Rịa).
270 6 đến 7-12-1964 :Chiến dịch An Lão (Bình Định).
271 7 đến 11-2-1965 :Đế quốc Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng khô
272 18-8-1965 :Chiến thắng Vạn Tường.
273 Tháng 1 đến 4-1966 :Quân dân miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của Mỹ - Ngụy.
274 12-1966 đến 4-1967 :Quân dân miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai
275 31-3-1968 :Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc.
276 30-1 đến 31-3-1968 :Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
277 13-5-1968 :Phiên họp đầu tiên giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đại diện Chính phủ Mỹ tại Paris
278 21-1 đến 9-7-1968 :Chiến dịch Khe Sanh.
279 20-1-1969 :Níchxơn đưa ra chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
280 22-2 đến 30-3-1969 :Miền Nam tiến công và nổi dậy.
281 6 đến 8-6-1969 :Đại hội thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
282 2-9-1969 :Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần.
283 24 đến 25-4-1970 :Hội nghị cấp cao nhân dân Đông Dương.
284 30-1 đến 23-3-1971 :Chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719
285 2-2-1972 :Chính phủ CMLTCHMNVN ra tuyên bố hai điểm về việc giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam.
286 6-4-1972 :Mỹ tuyên bố bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta lần thứ hai bằng máy
287 18-12-1971 đến 6-4-1972 :Chiến dịch cánh đồng Chum (mùa khô 1971-1972)
288 16-4-1972 :Đế quốc Mỹ tăng cường chiến tránh phá hoại ở miền Bắc.
289 13 đến 25-10-1972 :Đấu tranh buộc Mỹ phải chấp nhận hòan thành Hiệp định Pari.
290 18-12-1972 :Quân dân Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận đánh thắng trận đầu đợt tập kích chiến
291 30-12-1972 :Mỹ buộc phải ngừng ném bom miền Bắc.
292 27-1-1973 :Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
293 27-01-1973:KÝ HIỆP ĐỊNH PARI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM
294 29-3-1973 :Bộ chỉ huy quân sự Mỹ làm lễ cuốn cờ về nước.
295 30-9 đến 8-10-1974 :Hội nghị BCTBCHTƯ Đảng họp quyết định phương án hòan thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976.
296 28-1-1973 đến 31-11-1974 :Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu điên cuồng phá hoại Hiệp định Pari.
297 13-12-1974 đến 6-1-1975 :Chiến dịch đường số 14-Phước Long.
298 8-12-1974 đến 8-1-1975 :Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương họp hội nghị mở rộng và Nghị quyết lịch sử về “Kế hoạch chiến lược 2 năm 1975-1976”.
299 14-2-1975 :Bộ Ngoại Giao chính quyền Sài Gòn công bố sách trắng về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
300 18-3-1975 :Bộ Chính trị họp, hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975.
301 4 đến 24-3-1975 :Chiến dịch Tây Nguyên.
302 21 đến 29-3-1975 :Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
303 31-3-1975 :Bộ Chính trị họp, quyết định tổng công kích, tổng khởi nghĩa giải phóng Sài Gòn.
304 9 đến 24-4-1975 :Chiến dịch tiến công Xuân Lộc – cửa ngõ phía đông Sài Gòn.
305 Từ 26 đến 30-4-1975: Chiến dịch Tổng công kích giải phóng Sài Gòn-Gia Định - Chiến dịch Hồ Chí Minh
306 30 - 04 - 1975: Ngày giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước
307 05-5-1975 :Lực lượng vũ trang của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam giải phóng các đảo có quân đội Sài Gòn đóng giữ thuộc quần đảo Trường Sa.
308 24-09-1975 :Trong một cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam sang thăm Tru
309 25-4-1976 :Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
310 05-06-1976 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam ra tuyên bố về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.
311 24-6-1976 :Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.
312 2-7-1976 Quốc hội Khóa VI quyết nghị lấy tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
313 14-12-1976 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng Lao Động Việt Nam ra quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam
314 4-2-1977: Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam.
315 12-05-1977 :Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố quy định về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
316 15-05-1977 :Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng nhân dân huyện và tương đương ở 38 tỉnh, thành phố. 23 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu. (357)
317 21-06-1977 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)
318 20-9-1977 :Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.
319 20-9-1977:Ngày nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc
320 27-07-1978 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)
321 20-09-1978 :Trong chuyến thăm Philippine, Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt N
322 15-10-1978 :Trong chuyến thăm Malayxia, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt Nam
323 30-12-1978 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam...
324 1979 :Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc.
325 1975-1979 :Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đập tan tập đòan Pôn Pốt – Iêng Xari – Khiêu Xamphon.
326 15-03-1979 :Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Bị vong lục về việc nhà cầm quyền Trung Quốc đã khiêu khích, xâm lấn lãnh thổ Việt Nam.
327 07-08-1979 :Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc ...
328 26-09-1979 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)
329 22-10-1979 :Người phát ngôn bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ việc Trung Quốc
330 03-1980 :Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) quyết định một số vấn đề về cán bộ của Đảng.
331 04-09-1980 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về bản dự thảo Hiến pháp mới nước CHXHCNVN.
332 03-12-1980 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1981.
333 17-05-1981 :Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lại những vụ
334 25-06-1981 :Kỳ họp thứ 1 Quốc Hội Khoá 7
335 29-06-1981 :UBND Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo ra quyết định xử lý 15 thủy thủ quốc tịch Đài Loan xâm phạm trái phép Hoàng Sa và Trường Sa.
336 09-10-1981 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV)
337 07-12-1981 :Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về phương hướng nhiệm vụ y tế xã hội năm 1982.
338 21-12-1981 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 7
339 18-01-1982 :Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam công bố sách trắng nhan đề "Quần đảo Hoàng Sa
340 01-03-1982 :Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV)
341 27-03-1982 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng Cộng Sản Việt Nam
342 19-05-1982 :Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ 4 khai mạc tại Hà Nội.
343 23-06-1982 :Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khóa 7
344 07-1982 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản việt Nam (khoá V)
345 12-11-1982 :Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.
346 20-11-1982: Ngày Nhà Giáo Việt Nam
347 03-12-1982 :Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)
348 09-12-1982 :HĐBT nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra quyết định thành lập huyện Trường
349 20-12-1982 :Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 7
350 21-12-1982 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ra tuyên bố phản đối chính quyền Đài Loan tự ý đặt Hoàng Sa, Trường Sa dưới quyền tài phán của mình.
351 28-12-1982 :Nghị quyết Quốc hội Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 4 sáp nhập huyện Trường Sa vào
352 09-05-1983 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối việc ngày 25.4.1983 Trung Quốc đặt tên cho các đảo, đá, bãi cạn thuộc quần đảo Trường sa.
353 18-06-1983 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)
354 29-11-1983 :Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)
355 20-12-1983 :Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 7
356 16-05-1984 :Thành lập Hội đồng Khoa học kĩ thuật trẻ trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đoàn Th
357 02-06-1984 :Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường S
358 26-06-1984 : Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 7
359 03-07-1984 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)
360 11-12-1984 :Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)
361 21-12-1984 :Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 7
362 10-06-1985 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam (khoá V) bàn về bảng giá
363 21-06-1985 :Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VII.
364 21-6-1985: NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
365 12-1985 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khoá V)
366 24-12-1985 :Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 7
367 05-06-1986 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá V) thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 6.
368 14-07-1986 :Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên đặc biệt để bầu ông Trư
369 17-11-1986 :Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)
370 15-12-1986 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam
371 15-12-1986 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam.
372 01-04-1987 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông.
373 16-04-1987 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
374 17-06-1987 :Kỳ họp thứ 1 Quốc Hội Khóa 8
375 20-08-1987 :Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
376 08-12-1987 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
377 23-12-1987 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 8
378 20-02-1988 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc...
379 06-04-1988 :Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tình hình hiện nay ở quần đảo Trường Sa.
380 13-04-1988 :Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về việc Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường
381 15-04-1988 :Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về việc Trung Quốc dự định đưa một nhóm nghiên cứu hải dương học tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
382 19-05-1988 :Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Trung Quốc công bố "Bị vong lục về quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.
383 14-06-1988 :Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
384 22-06-1988 :Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khoá 8
385 13-12-1988 :Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 8
386 20-03-1989 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
387 19-06-1989 :Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội Khoá 8
388 15-08-1989 :Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (Khoá VI)
389 18-12-1989 :Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 8
390 12-02-1990 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
391 14-06-1990 :Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 8
392 16-08-1990 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
393 26-11-1990 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
394 05-12-1990 :Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 8
395 07-01-1991 :Hội nghị lần thứ 1 1 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
396 18-05-1991 :Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)
397 24-06-1991 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng Sản Việt Nam
398 24 đến 27-6-1991 :Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
399 27-07-1991 :Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội Khoá 8
400 1-10-1991: Ngày quốc tế người cao tuổi
401 25-11-1991 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
402 10-12-1991 :Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 8
403 04-03-1992 :Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Khoá 8
404 18-06-1992 :Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
405 09-12-1992 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 9
406 04-01-1993 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
407 21-04-1993 :Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm quần đảo Trường Sa.
408 03-06-1993 :Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
409 06-06-1993 :Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khoá 9
410 24-11-1993 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
411 06-12-1993 :Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 9
412 17-01-1994 :Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (tiếp tục công việc của
413 20-01-1994 :Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm kiểm đi
414 26-05-1994 :Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội Khoá 9
415 25-07-1994 : Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
416 20-10-1994 :Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 9
417 1-12: Ngày thế giới phòng chống AIDS
418 16-01-1995 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
419 29-03-1995 :Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 9
420 12-06-1995 :Chủ tịch nước ký lệnh công bố 2 pháp lệnh mới
421 28-7-1995 :Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
422 28-7-1995:NGÀY VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN
423 03-10-1995 :Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 9
424 06-11-1995 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
425 02-03-1996 :Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội Khoá 9
426 12-04-1996 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)
427 03-06-1996 :Hội nghị lần thứ 1 1 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (Khoá VII)
428 28-06-1996 : Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua phương hướng nhiệ
429 22-6 đến 1-7-1996 :Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
430 15-10-1996 :Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 9
431 16-12-1996 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII)
432 02-04-1997 :Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Khoá 9
433 09-06-1997 :Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VIII)
434 21-11-1997 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá X