Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa

Những câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước

#Tựa đề
1 Thiên Chúa dựng nên trời đất
2 Adong và Evà người đầu tiên trên mặt đất
3 Một chọn lựa sai lầm
4 Hai anh em Cain và Aben
5 Lụt hồng thuỷ thời Noê
6 Tháp Baben
7 Ông Apraham và bà Xara
8 Bà Xara sinh con
9 Giuse bị bán qua Ai Cập
10 Giuse giải mộng cho vua Pharaô
11 Môsê chào đời
12 Chúa hiện ra với Môsê trong bụi gai
13 Các tai ương trừng phạt Pharaô
14 Lễ Vượt qua
15 Qua biển đỏ
16 Bánh Manna từ trời
17 Mười điều răn Đức Chúa Trời
18 Con Bê Vàng
19 Ông Bilơam và con lừa biết nói
20 Hòm Bia Giao Ước
21 Do thám đất hứa
22 Chiếm thành Giêrikhô
23 Ông Ghít-ôn phá huỷ bàn thờ thần Ba-an
24 Ông Sam-sôn sức mạnh phi thường
25 Cô Rút và bà Naômi
26 Cậu Samuen giúp việc trong nhà Chúa
27 Vua Saun, vị vua đầu tiên
28 Vua Đavít được xức dầu
29 Tên khổng lồ Goliát và Đavít tí hon
30 Rước Hòm Bia về Giêrusalem
31 Salômôn khôn ngoan
32 Ngôn sứ Êlia làm cho mưa
33 Ngôn sứ Elisa cho bà góa đầy dầu
34 Ông Tôbít bị mù và được chữa lành
35 Bà Giuđitha nhan sắc tuyệt vời
36 Hoàng hậu Étte cứu dân Dothái
37 7 Anh em tử vì đạo
38 Ông Gióp người công chính
39 Tiên Tri Isaia
40 Tiên tri Giêrêmia và Người thợ gốm
41 Tiên tri Êdêkien và Những bộ xương khô
42 Đanien trong hầm sư tử
43 Tiếng kêu của Bà SuSanNa vô tội
44 Tiên Giôna trong bụng cá 3 ngày
45 Xây lại Đền thờ Thiên Chúa