Sách Văn Học Trong Nước Nhật ký trong tù

Ngủ không được

睡不着
Thụy bất trước
Ngủ không được
 
一更二更又三更
輾轉徘徊睡不成
四五更時才合眼
梦魂環繞五尖星
 

Nhất canh ... nhị canh... hựu tam canh,
Triển chuyển, bồi hồi, thụy bất thành;
Tứ, ngũ canh thì tài hợp nhãn,
Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh.
 

Bản dịch của Nam Trân:
Một canh... hai canh... lại ba canh,
Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.
 

Bản dịch của Huệ Chi:
Canh một... canh hai... lại canh ba,
Trằn trọc, băn khoăn, khó ngủ mà;
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
Sao vàng năm cánh quyện hồn ta.

» Xem mục lục

» Xem các sách cùng thể loại

Phần mềm hữu ích