Sách Văn Học Nước Ngoài Truyện cổ thế giới

Nghìn lẻ một đêm

#Tựa đề
1. Chương 1: Nàng Scheherazade
2. Chương 2: Ông lão đánh cá
3. Chương 3: Nhà vua Hi Lạp và thầy thuốc Douban
4. Chương 4: Người chồng và con vẹt
5. Chương 5: Viên tể tướng bị trừng phạt
6. Chương 6: Ông vua trẻ của đất nước những hòn đảo đen
7. Chương 7: Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad
8. Chương 8: Chuyện kể của tu sĩ khổ hạnh thứ nhất, con vua
9. Chương 9: Chuyện kể của người tu sĩ khổ hạnh thứ hai, con vua
10. Chương 10: Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét
11. Chương 11: Chuyện kể của tu sĩ khổ hạnh thứ ba, con vua
12. Chương 12: Chuyện kể của nàng Zobeide
13. Chương 13: Chuyện kể của nàng Amine
14. Chương 14: Ba quả táo
15. Chương 15: Người thiếu phụ bị sát hại và người chồng nàng
16. Chương 16: Noureddin Ali và Bedreddin Hassan
17. Chương 17: Chàng Bedreddin
18. Chương 18: Thiên tình sử của Camaralzaman, hoàng tử đảo những đứa con của Khaledan và công chúa Trung Quốc, nàng Baddure
19. Chương 19: Hoàng tử Camaralzaman
20. Chương 20: Nàng công chúa Trung Hoa
21. Chương 21: Chàng Marzavan và hoàng tử Gamaralzaman
22. Chương 22: Sự chia ly giữa hoàng tử Camaralzaman với công chúa Badoure
23. Chương 23: Công chúa Badoure sau khi xa cách với hoàng tử Camaralzaman
24. Chương 24: Hoàng tử Camaralzaman từ ngày xa cách công chúa Badoure
25. Chương 25: Chuyện kể của Sindbad, người đi biển
26. Chương 26: Chuyến đi đầu tiên của Sindbad
27. Chương 27: Chuyến đi thứ hai của Sindbad
28. Chương 28: Chuyến đi thứ ba của Sindbad
29. Chương 29: Chuyến đi thứ tư của Sindbad
30. Chương 30: Chuyến đi thứ năm của Sindbad
31. Chương 31: Chuyến đi thứ sáu của Sindbad
32. Chương 32: Chuyến đi thứ bảy và cũng là chuyến đi cuối cùng của Sindbad
33. Chương 33: Người hai lần tỉnh mộng
34. Chương 34: Người hai lần tỉnh mộng (tiếp theo)
35. Chương 35: Aladdin và chiếc đèn thần
36. Chương 36: Aladdin và chiếc đèn thần (tiếp theo)
37. Chương 37: Alibaba và bốn mươi tên cướp
38. Chương 38: Ali Cogia, người lái buôn thành Bagdad
39. Chương 39: Con ngựa thần diệu
40. Chương 40: Hoàng tử Admed và nàng tiên Pari-Banou
41. Chương 41: Hoàng tử Admed và nàng tiên Pari-Banou (tiếp theo)
42. Chương 42: Hai người chị ghen tỵ và cô em út
43. Chương 43: Hai người chị ghen tỵ và cô em út (tiếp theo)
44. Chương kết: Nghìn một đêm lẻ trôi qua

Phần mềm hữu ích