Sách Văn Học Trong Nước Kho tàng lục bát dân gian

Một số câu ca dao về sự học hành

 

Học cao không muốn tranh giành

Những người học ít ưa sanh sự phiền

 

***

 

Học hành ba chữ lem nhem

Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua

 

***

 

Học hành thi cử mà chi

Sáng ăn no, tối ngủ khì sướng thân.

 

***

 

Học hành thì ít vào thân

Chức cao quyền trọng dần dần theo sau

 

***

 

Học là học đạo làm người

Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê

 

***

 

Chưa đi học đã quay về

Cơm canh chưa nấu lại trề môi ra

 

***

 

Học trò ăn vụng cá kho

Bị thầy bắt được đánh mo lên đầu

 

***

 

Học trò ăn vụng càng cua

Bà thầy bắt được, tôi mua tôi đền

 

***

 

Học trò đèn sách hôm mai

Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào

Làm nên quan thấp, quan cao

Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang

 

***

 

Học trò đi mò cơm nguội

Trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời

 

***

 

Học trò, học trỏ, học tro

Đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng

 

***

 

Học trò thò lò mũi xanh

Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy

 

***

 

Học trò trong Quảng ra thi

Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành

 

» Xem mục lục

» Xem các sách cùng thể loại

Phần mềm hữu ích