Sách Việt Nam Dã sử Việt Nam

Bảy Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên

#Tựa đềSố lần xem
1. Lời mở đầu0.38k
2. Hồi 01 - Ra Côn Ðảo lần một0.49k
3. Hồi 02 - Cặp rằn Khăm Chay0.44k
4. Hồi 03 - Hạ thủ Khăm Chay0.47k
5. Hồi 04 - Những chuyện vượt ngục0.37k
6. Hồi 05 - Âm mưu vượt ngục0.30k
7. Hồi 06 - Về đất liền lần một0.27k
8. Hồi 07 - Cướp tiệm vàng Kim Khánh0.30k
9. Hồi 08 - Cướp xưởng mộc Bình Triệu0.24k
10. Hồi 09 - Ra Côn Ðảo lần hai0.26k
11. Hồi 10 - Vượt ngục lần hai0.27k
12. Hồi 11 - Anh hùng kết nghĩa0.25k
13. Hồi 12 - Trường đua Phú Thọ0.29k
14. Hồi 13 - Lịch sử xe Xích Lô0.36k
15. Hồi 14 - Ra Côn Ðảo lần ba0.24k
16. Hồi 15 - Bộ đội Bình Xuyên0.26k
17. Hồi 16 - Cưới vợ0.28k
18. Hồi 17 - Công tử Bạc Liêu0.32k
19. Hồi 18 - Lực lượng Bình Xuyên0.32k
20. Hồi 19 - Tướng Leclerc tới Sài Gòn0.20k
21. Hồi 20 - Giày dép còn có số0.24k
22. Hồi 21 - Thiếu tướng Ba Dương0.35k
23. Hồi 22 - Ngài khu bộ phó0.26k
24. Hồi 23 - Lễ tấn phong0.35k
25. Hồi 24 - Mặt trận Quốc gia Thống nhất0.18k
26. Hồi 25 - Thu thuế nuôi quân0.18k
27. Hồi 26 - Có đi không có về !0.17k
28. Hồi 27 - Hồn ai nấy giữ0.19k
29. Hồi 28 - Ði đêm có ngày gặp ma0.16k
30. Hồi 29 - Kế mọn0.16k
31. Hồi 30 - Nhất cử tam tứ tiện0.16k
32. Hồi 31 - Án binh bất động0.16k
33. Hồi 32 - Bí mật chết người0.18k
34. Hồi 33 - Thuyết khách0.15k
35. Hồi 34 - Tám Nghệ vào hang cọp0.16k
36. Hồi 35 - Chịu về Nam Bộ0.15k
37. Hồi 36 - Ngày họp trọng đại0.15k
38. Hồi 37 - Cọp về đồng 0.17k
39. Hồi 38 - Giải thể lực lượng Bình Xuyên0.25k
40. Hồi 39 - Trúng kế0.18k
41. Hồi 40 - Không nhận chức Khu Trưởng khu 70.17k
42. Hồi 41 - Bản án0.17k
43. Hồi 42 - Âm thầm rút quân0.16k
44. Hồi 43 - Về thành0.16k
45. Hồi 44 - Ðại tá Bảy Viễn0.27k
46. Hồi 45 - Vì bạn mắc nàn0.18k
47. Hồi 46 - Thơ "từ" bạn0.19k
48. Hồi 47 - Hòa Hảo vận0.17k
49. Hồi 48 - Sư thúc Hòa Hảo0.23k
50. Hồi 49 - Bài thơ duy nhất0.16k
51. Hồi 50 - Ðịch vận0.14k
52. Hồi 51 - Ðá giò lái0.13k
53. Hồi 52 - Hai bản án0.13k
54. Hồi 53 - Phái đoàn ra Bắc0.14k
55. Hồi 54 - Ngôn ngữ Giang hồ0.17k
56. Hồi 55 - Bắt bò lạc0.17k
57. Hồi 56 - Duyên nợ0.15k
58. Hồi 57 - Tổng hành dinh Bình Xuyên0.15k
59. Hồi 58 - Ai giết Tư Thiên ?0.17k
60. Hồi 59 - Con lộ 150.14k
61. Hồi 60 - Ném đá giấu tay0.14k
62. Hồi 61 - Tại sao sợ ông Năm ?0.14k
63. Hồi 62 - Thiếu tướng Bảy Viễn0.17k
64. Hồi 63 - Lót tay mua lọng0.14k
65. Hồi 64 - Nghĩa đệ của Cựu Hoàng0.14k
66. Hồi 65 - Chọn tham mưu trưởng0.13k
67. Hồi 66 - Liên kết thế lực mới0.12k
68. Hồi 67 - Khai tử chữ Bảy Viễn0.16k
69. Hồi 68 - Sanh nghề tử nghiệp0.20k
70. Hồi 69 - Sòng bạc Monte Carlos0.17k
71. Hồi 71 - Thủ tướng Ngô Ðình Diệm0.19k
72. Hồi 72 - Dẹp Giáo phái0.16k
73. Hồi 73 - Thế ba chân vạc0.16k
74. Hồi 74 - Ðã mua cả...chỉ còn Bình Xuyên0.17k
75. Hồi 75 - Vô dinh Ðộc Lập0.23k
76. Hồi 76 - Ai giết tướng Trịnh Minh Thế ?0.40k
77. Hồi 77 - Ðồ dốt mà họp cả ngày0.23k
78. Hồi 78 - Bảy Viễn chạy sang Pháp0.26k
79. Hồi 79 - Sự đời như một giấc mơ0.28k
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.