Sách Việt Nam Dã sử Việt Nam

Bảy Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên

#Tựa đềSố lần xem
1. Lời mở đầu0.42k
2. Hồi 01 - Ra Côn Ðảo lần một0.53k
3. Hồi 02 - Cặp rằn Khăm Chay0.48k
4. Hồi 03 - Hạ thủ Khăm Chay0.52k
5. Hồi 04 - Những chuyện vượt ngục0.41k
6. Hồi 05 - Âm mưu vượt ngục0.34k
7. Hồi 06 - Về đất liền lần một0.30k
8. Hồi 07 - Cướp tiệm vàng Kim Khánh0.34k
9. Hồi 08 - Cướp xưởng mộc Bình Triệu0.27k
10. Hồi 09 - Ra Côn Ðảo lần hai0.30k
11. Hồi 10 - Vượt ngục lần hai0.32k
12. Hồi 11 - Anh hùng kết nghĩa0.29k
13. Hồi 12 - Trường đua Phú Thọ0.32k
14. Hồi 13 - Lịch sử xe Xích Lô0.41k
15. Hồi 14 - Ra Côn Ðảo lần ba0.27k
16. Hồi 15 - Bộ đội Bình Xuyên0.29k
17. Hồi 16 - Cưới vợ0.31k
18. Hồi 17 - Công tử Bạc Liêu0.34k
19. Hồi 18 - Lực lượng Bình Xuyên0.35k
20. Hồi 19 - Tướng Leclerc tới Sài Gòn0.22k
21. Hồi 20 - Giày dép còn có số0.27k
22. Hồi 21 - Thiếu tướng Ba Dương0.39k
23. Hồi 22 - Ngài khu bộ phó0.29k
24. Hồi 23 - Lễ tấn phong0.39k
25. Hồi 24 - Mặt trận Quốc gia Thống nhất0.21k
26. Hồi 25 - Thu thuế nuôi quân0.20k
27. Hồi 26 - Có đi không có về !0.20k
28. Hồi 27 - Hồn ai nấy giữ0.22k
29. Hồi 28 - Ði đêm có ngày gặp ma0.19k
30. Hồi 29 - Kế mọn0.19k
31. Hồi 30 - Nhất cử tam tứ tiện0.18k
32. Hồi 31 - Án binh bất động0.18k
33. Hồi 32 - Bí mật chết người0.20k
34. Hồi 33 - Thuyết khách0.17k
35. Hồi 34 - Tám Nghệ vào hang cọp0.18k
36. Hồi 35 - Chịu về Nam Bộ0.17k
37. Hồi 36 - Ngày họp trọng đại0.17k
38. Hồi 37 - Cọp về đồng 0.19k
39. Hồi 38 - Giải thể lực lượng Bình Xuyên0.28k
40. Hồi 39 - Trúng kế0.21k
41. Hồi 40 - Không nhận chức Khu Trưởng khu 70.20k
42. Hồi 41 - Bản án0.20k
43. Hồi 42 - Âm thầm rút quân0.18k
44. Hồi 43 - Về thành0.18k
45. Hồi 44 - Ðại tá Bảy Viễn0.30k
46. Hồi 45 - Vì bạn mắc nàn0.20k
47. Hồi 46 - Thơ "từ" bạn0.22k
48. Hồi 47 - Hòa Hảo vận0.19k
49. Hồi 48 - Sư thúc Hòa Hảo0.25k
50. Hồi 49 - Bài thơ duy nhất0.18k
51. Hồi 50 - Ðịch vận0.16k
52. Hồi 51 - Ðá giò lái0.15k
53. Hồi 52 - Hai bản án0.15k
54. Hồi 53 - Phái đoàn ra Bắc0.17k
55. Hồi 54 - Ngôn ngữ Giang hồ0.19k
56. Hồi 55 - Bắt bò lạc0.19k
57. Hồi 56 - Duyên nợ0.16k
58. Hồi 57 - Tổng hành dinh Bình Xuyên0.17k
59. Hồi 58 - Ai giết Tư Thiên ?0.19k
60. Hồi 59 - Con lộ 150.16k
61. Hồi 60 - Ném đá giấu tay0.16k
62. Hồi 61 - Tại sao sợ ông Năm ?0.16k
63. Hồi 62 - Thiếu tướng Bảy Viễn0.19k
64. Hồi 63 - Lót tay mua lọng0.16k
65. Hồi 64 - Nghĩa đệ của Cựu Hoàng0.16k
66. Hồi 65 - Chọn tham mưu trưởng0.15k
67. Hồi 66 - Liên kết thế lực mới0.14k
68. Hồi 67 - Khai tử chữ Bảy Viễn0.18k
69. Hồi 68 - Sanh nghề tử nghiệp0.23k
70. Hồi 69 - Sòng bạc Monte Carlos0.19k
71. Hồi 71 - Thủ tướng Ngô Ðình Diệm0.23k
72. Hồi 72 - Dẹp Giáo phái0.18k
73. Hồi 73 - Thế ba chân vạc0.18k
74. Hồi 74 - Ðã mua cả...chỉ còn Bình Xuyên0.19k
75. Hồi 75 - Vô dinh Ðộc Lập0.27k
76. Hồi 76 - Ai giết tướng Trịnh Minh Thế ?0.44k
77. Hồi 77 - Ðồ dốt mà họp cả ngày0.25k
78. Hồi 78 - Bảy Viễn chạy sang Pháp0.29k
79. Hồi 79 - Sự đời như một giấc mơ0.31k
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.