Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

09-05-1983 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối việc ngày 25.4.1983 Trung Quốc đặt tên cho các đảo, đá, bãi cạn thuộc quần đảo Trường sa.

Image

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối việc ngày 25.4.1983 Trung Quốc đặt tên cho các đảo, đá, bãi cạn thuộc quần đảo Trường sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối việc ngày 25.4.1983 Trung Quốc đặt tên cho các đảo, đá, bãi cạn thuộc quần đảo Trường sa

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1098.