Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-12-1982 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ra tuyên bố phản đối chính quyền Đài Loan tự ý đặt Hoàng Sa, Trường Sa dưới quyền tài phán của mình.

Image

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ra tuyên bố phản đối chính quyền Đài Loan tự ý đặt Hoàng Sa, Trường Sa dưới quyền tài phán của mình.