Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

13-5-1968 :Phiên họp đầu tiên giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đại diện Chính phủ Mỹ tại Paris

Image Trong phiên họp này, Bộ trưởng Xuân Thủy phát biểu trước. Bộ trưởng Xuân Thủy nhấn mạnh mục đích của cuộc nói chuyện là “để xác định với phía Mỹ việc Mỹ chấm dứt không điều kiện ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước VNDCCH và sau đó nói chuyện về những vấn đề khác liên quan đến hai bên”; sau đó Bộ trưởng Xuân Thủy nhắc lại toàn bộ quá trình đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nàm từ năm 1954, nêu rõ những thất bại ngày càng nặng của đế quốc Mỹ và tố cáo những luận điệu hòa bình gian giối của tổng thống Mỹ Giônxơn. Đồng thời, Bộ trưởng Xuân Thủy cũng nêu bậc lập trường 4 điểm chính nghĩa, đúng đắn và rõ ràng của chính phủ Việt Nam.

Hội nghị hai bên ở Pari đã mở ra thời kỳ ta tiến công địch trực tiếp về mặt ngoại giao trên bàn hội nghị, là một diễn đàn rất quan trọng để vạch mặt xâm lược tàn bạo và ngoan cố của đế quốc Mỹ.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 350.