Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

16-04-1987 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

Image

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, lên án Trung Quốc đưa tàu biển khảo sát, tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, lên án Trung Quốc đưa tàu biển khảo sát, tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1098.