Sách Văn Học Trong Nước Văn học cổ Tác phẩm chọn lọc Hồ Xuân Hương

Khóc Tổng Cóc -- Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường


 

     Khóc Tổng Cóc

    Chàng Cóc ơi ! Chàng cóc ơi !
    Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
    Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
    Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.

     Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường

    Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi !
    Cái nợ ba sinh đã trả rồi,
    Chôn chặt văn chương ba thước đất,
    Tung hê hồ thỉ bốn phương trời.
    Cán cân tạo hóa rơi đâu mất,
    Miệng túi càn khôn khép lại rồi
    Hăm bảy tháng trời đà mấy chốc,
    Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi !


» Xem mục lục

» Xem các sách cùng thể loại

Phần mềm hữu ích