Sách Việt Nam

Giải thích Thành ngữ - Tục ngữ

#Tựa đềSố lần xem
1. Đèo heo hút gió5k
2. Con cà con kê2k
3. Có công mài sắt, có ngày nên kim10k
4. "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào”2k
5. Chạy như cờ lông công1k
6. Thành ngữ "Cạn tàu ráo máng"1k
7. Ăn ốc nói mò3k
8. Sống để dạ chết mang theo 1k
9. Cà cuống chết đến đít còn cay2k
10. Ba chìm bảy nổi5k
11. Giàu vì bạn, sang vì vợ11k
12. Chim sa cá lặn 6k
13. Cái tổ con chuồn chuồn 2k
14. Chờ được mạ, má đã sưng 1k
15. Bợm già mắc bẫy cò ke 1k
16. Bá Nha - (Chung) Tử Kỳ 1k
17. Bầu dục chấm mắm cáy 1k
18. Áo vải, cờ đào0.94k
19. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng 4k
20. Áo gấm đi đêm 3k
21. Con cà con kê0.37k
22. Đèo heo hút gió0.64k
23. Ăn cháo đái bát2k
24. Chân nam đá chân chiêu1k
25. Bóc ngắn cắn dài1k
26. Có công mài sắt có ngày nên kim3k
27. Lá lành đùm lá rách14k
28. Cõng rắn cắn gà nhà1k
29. Được voi đòi tiên2k
30. Ăn vóc học hay10k
31. Vụng chèo khéo chống4k
32. Nhạt phấn phai hương0.68k
33. Rau muống tháng 9 nhịn cho mẹ chồng2k
34. Ếch ngồi đáy giếng6k
35. Cú kêu cho ma ăn1k
36. Cạn tàu ráo máng1k
37. Ăn chay niệm phật nói lời từ bi0.91k
38. Vàng thau lẫn lộn 1k
39. Năm tao bảy tuyết0.88k
40. Chạy như cờ lông công 0.98k
41. Có nếp có tẻ1k
42. Ba chìm bảy nổi 0.83k
43. Nước mắt cá sấu 3k
44. Tức nước vỡ bờ 5k
45. Thả mồi bắt bóng 2k
46. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào0.42k
47. Tứ cố vô thân 1k
48. Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng 0.59k
49. Thua keo này bày keo khác 0.84k
50. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 1k
51. Ướt như chuột lột1k
52. Cú kêu cho ma ăn0.72k
53. Bóng chim tăm cá0.79k
54. Như nước đổ đầu vịt3k
55. Kẻ tám lạng người nửa cân4k
56. Ăn cháo đái bát1k
57. Trộm cắp như rươi1k
58. Một nắng hai sương3k
59. Mạt cưa mướp đắng1k
60. Chó mái chim mồi1k
61. Máu ghen Hoạn Thư2k
62. Ma ăn cỗ1k
63. Nói có sách, mách có chứng2k
64. Xác như vờ, xơ như nhộng0.38k
65. Len lét như rắn mùng năm1k
66. Dốt có đuôi0.84k
67. Nợ như chúa Chổm1k
68. Tham bát bỏ mâm0.70k
69. Tấc đất cắm dùi1k
70. Hàng tôm hàng cá0.75k
71. Lời ong tiếng ve0.85k
72. Lệnh ông không bằng cồng bà0.84k
73. Sơn cùng thủy tận0.52k
74. Tha phương cầu thực1k
75. Sống để dạ chết mang theo0.68k
76. Rách như tổ đỉa0.96k
77. Ăn ốc nói mò1k
78. Rước voi giày mả tổ0.71k
79. Ba que xỏ lá4k
80. Ba hồn bảy vía - Ba hồn chín vía2k
81. Cáo mượn oai hùm1k
82. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn42k
83. Đồng không mông quạnh1k
84. Nói nhăng nói cuội1k
85. Chết đứng như Từ Hải1k
86. Đười ươi giữ ống2k
87. Hồn xiêu phách lạc1k
88. Nói toạc móng heo0.69k
89. Quýt làm cam chịu1k
90. Vừa ăn cướp vừa la làng1k
91. Trướng rủ màn che0.91k
92. Lo bò trắng răng3k
93. Nát như tương0.70k
94. Cửa Khổng sân Trình1k
95. Sức dài vai rộng0.55k
96. Tiền trảm hậu tấu1k
97. Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương 1k
98. Bách phát bách trúng0.54k
99. Ướt như chuột lột0.58k
100. Chén tạc chén thù1k
101. Ông chẳng bà chuộc1k
102. Kín cổng cao tường1k
103. Há miệng mắc quai1k
104. Oan Thị Kính2k
105. Lá mặt lá trái0.92k
106. Há miệng chờ sung2k
107. Gửi trứng cho ác1k
108. Giàu làm kép hẹp làm đơn0.71k
109. Được voi đòi tiên1k
110. Đa nghi như Tào Tháo1k
111. Dở dở ương ương0.92k
112. Thoả chí tang bồng2k
113. Cõng rắn cắn gà nhà3k
114. Bóc ngắn cắn dài2k
115. Ăn cháo đái bát2k
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.