Sách Việt Nam

Giải thích Thành ngữ - Tục ngữ

#Tựa đềSố lần xem
1. Đèo heo hút gió4k
2. Con cà con kê2k
3. Có công mài sắt, có ngày nên kim9k
4. "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào”2k
5. Chạy như cờ lông công1k
6. Thành ngữ "Cạn tàu ráo máng"0.94k
7. Ăn ốc nói mò3k
8. Sống để dạ chết mang theo 1k
9. Cà cuống chết đến đít còn cay2k
10. Ba chìm bảy nổi4k
11. Giàu vì bạn, sang vì vợ10k
12. Chim sa cá lặn 5k
13. Cái tổ con chuồn chuồn 2k
14. Chờ được mạ, má đã sưng 1k
15. Bợm già mắc bẫy cò ke 1k
16. Bá Nha - (Chung) Tử Kỳ 1k
17. Bầu dục chấm mắm cáy 1k
18. Áo vải, cờ đào0.88k
19. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng 4k
20. Áo gấm đi đêm 3k
21. Con cà con kê0.35k
22. Đèo heo hút gió0.61k
23. Ăn cháo đái bát1k
24. Chân nam đá chân chiêu1k
25. Bóc ngắn cắn dài0.96k
26. Có công mài sắt có ngày nên kim3k
27. Lá lành đùm lá rách13k
28. Cõng rắn cắn gà nhà0.99k
29. Được voi đòi tiên2k
30. Ăn vóc học hay10k
31. Vụng chèo khéo chống4k
32. Nhạt phấn phai hương0.65k
33. Rau muống tháng 9 nhịn cho mẹ chồng2k
34. Ếch ngồi đáy giếng4k
35. Cú kêu cho ma ăn1k
36. Cạn tàu ráo máng1k
37. Ăn chay niệm phật nói lời từ bi0.86k
38. Vàng thau lẫn lộn 1k
39. Năm tao bảy tuyết0.83k
40. Chạy như cờ lông công 0.93k
41. Có nếp có tẻ0.96k
42. Ba chìm bảy nổi 0.77k
43. Nước mắt cá sấu 3k
44. Tức nước vỡ bờ 4k
45. Thả mồi bắt bóng 2k
46. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào0.39k
47. Tứ cố vô thân 1k
48. Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng 0.54k
49. Thua keo này bày keo khác 0.73k
50. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 1k
51. Ướt như chuột lột1k
52. Cú kêu cho ma ăn0.70k
53. Bóng chim tăm cá0.71k
54. Như nước đổ đầu vịt3k
55. Kẻ tám lạng người nửa cân3k
56. Ăn cháo đái bát1k
57. Trộm cắp như rươi1k
58. Một nắng hai sương3k
59. Mạt cưa mướp đắng1k
60. Chó mái chim mồi1k
61. Máu ghen Hoạn Thư2k
62. Ma ăn cỗ1k
63. Nói có sách, mách có chứng1k
64. Xác như vờ, xơ như nhộng0.36k
65. Len lét như rắn mùng năm1k
66. Dốt có đuôi0.79k
67. Nợ như chúa Chổm1k
68. Tham bát bỏ mâm0.67k
69. Tấc đất cắm dùi1k
70. Hàng tôm hàng cá0.70k
71. Lời ong tiếng ve0.76k
72. Lệnh ông không bằng cồng bà0.80k
73. Sơn cùng thủy tận0.49k
74. Tha phương cầu thực1k
75. Sống để dạ chết mang theo0.65k
76. Rách như tổ đỉa0.89k
77. Ăn ốc nói mò1.00k
78. Rước voi giày mả tổ0.68k
79. Ba que xỏ lá4k
80. Ba hồn bảy vía - Ba hồn chín vía2k
81. Cáo mượn oai hùm1k
82. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn41k
83. Đồng không mông quạnh1k
84. Nói nhăng nói cuội1k
85. Chết đứng như Từ Hải1k
86. Đười ươi giữ ống2k
87. Hồn xiêu phách lạc1k
88. Nói toạc móng heo0.64k
89. Quýt làm cam chịu1k
90. Vừa ăn cướp vừa la làng1k
91. Trướng rủ màn che0.87k
92. Lo bò trắng răng3k
93. Nát như tương0.65k
94. Cửa Khổng sân Trình1k
95. Sức dài vai rộng0.51k
96. Tiền trảm hậu tấu1k
97. Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương 1k
98. Bách phát bách trúng0.49k
99. Ướt như chuột lột0.53k
100. Chén tạc chén thù1k
101. Ông chẳng bà chuộc1k
102. Kín cổng cao tường1.00k
103. Há miệng mắc quai1k
104. Oan Thị Kính2k
105. Lá mặt lá trái0.81k
106. Há miệng chờ sung2k
107. Gửi trứng cho ác1k
108. Giàu làm kép hẹp làm đơn0.68k
109. Được voi đòi tiên1k
110. Đa nghi như Tào Tháo1k
111. Dở dở ương ương0.87k
112. Thoả chí tang bồng2k
113. Cõng rắn cắn gà nhà2k
114. Bóc ngắn cắn dài2k
115. Ăn cháo đái bát2k
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.