Sách Truyện Kiếm Hiệp Kim Dung

Lục mạch thần kiếm

#Tựa đề
1. Hồi 1: Giả Người Giả Cảnh Ra Ði
2. Hồi 2: Bước Phiêu lưu Gặp Bạn Tâm Ðầu
3. Hồi 3: Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung Với Tứ Lão Cái Bang
4. Hồi 4: Một Chuyện Thi Gan Ðáng Nực cười
5. Hồi 5: Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang
6. Hồi 6: Một Bức Thư Mật Rất Quan Trọng
7. Hồi 7: Một Trận Ác Ðấu Ngoài Ải Nhạn Môn Quan
8. Hồi 8: Sự Lòng Giải Tỏ Khúc Nôi
9. Hồi 9: Cái Bang Bị Ðịch Bao Vây
10. Hồi 10: Cường Ðịch Truy Tầm Vương Ngọc Yến
11. Hồi 11: Hào Kiệt Sa Cơ Dưới Bụi Mù
12. Hồi 12: Võ Công Tuyệt Thế Là Ai ?
13. Hồi 13: Duyên Kia Ai Ðợi Mà Chờ
14. Hồi 14: Dùng Quỷ kế Kinh Hồn Tây Hạ
15. Hồi 15: Về Thiếu Lâm Hào Kiệt Khóc Song Thân
16. Hồi 16: Vụ Nghi Án Tại Chùa Thiếu Lâm
17. Hồi 17: Nhà Sư Trí Thanh Là Ai ?
18. Hồi 18: Anh Hùng Lắm Nổi Bất Bằng
19. Hồi 19: Tụ Hiền Trang Quần Hùng Phó Yến
20. Hồi 20: Một Chưởng Ra Oai Ðàm Thanh Tuyệt Mạng
21. Hồi 21: Hào Kiệt Trổ Tài , Quần Hùng Khiếp Vía
22. Hồi 22: Ðại Hán Áo Ðen Xuất Hiện Ðột Ngột
23. Hồi 23: Ngoài Nhạn Môn Quan lại thấy A Châu
24. Hồi 24: Tầm cừu nhân Hào Kiệt cải trang
25. Hồi 25: Thành Vệ Huy phát sinh nghi án
26. Hồi 26: Núi Thiên Thai Hào Kiệt hội Thánh Tăng
27. Hồi 27: Giả Chấp Pháp A Châu thăm Quả Phụ
28. Hồi 28: Màn bí mật từ từ hé mở
29. Hồi 29: Ngư Tiều Canh Ðộc lại xuất hiện
30. Hồi 30: Bên Hồ Tiểu Kính gặp cừu nhân
31. Hồi 31: Ðoàn Chính Thuần đại chiến Ðoàn Diên Khánh
32. Hồi 32: Cuộc ước hội canh Ba trên cầu ván
33. Hồi 33: Nhìn nét chữ sinh lòng nghi hoặc
34. Hồi 34: Những diễn biến bất ngờ ở rừng Phương Trúc
35. Hồi 35: Mã phu nhân xin kể chuyện xưa
36. Hồi 36: Dưới khóm Mẫu Ðơn đành bỏ mạng
37. Hồi 37: Một người bí mật
38. Hồi 38: Người đẹp ai ngờ dạ hiểm sâu
39. Hồi 39: Tiểu Cô Nương ám ảnh Kiều Phong
40. Hồi 40: Môn đồ Tinh Tú khiếp oai thần
41. Hồi 41: Ðỉnh Ngọc làm nên phép Hóa Công
42. Hồi 42: Cách trừng phạt ghê hồn của Trích Tinh Tử
43. Hồi 43: Tiêu Phong ám trợ Tiểu cô nương
44. Hồi 44: Hão hán tay không đánh chết cọp
45. Hồi 45: Mối hận thù giữa bộ lạc Nữ Chân và người Khất Ðan
46. Hồi 46: Cuộc phiếm du đưa đến gặp Hoàng Gia
47. Hồi 47: Cuộc nội chiến rùng rợn giữa hai phe Khất Ðan
48. Hồi 48: Kiều anh hùng phụng mạng xuất chinh
49. Hồi 49: Du Thản Chi mê mẫn tâm thần
50. Hồi 50: Một lối luyện công kỳ dị
51. Hồi 51: Ðòi Báo Vật Nhà Sư Ðộng Thủ
52. Hồi 52: Vu Oan Giá Họa Cho Người
53. Hồi 53: Phép Luyện Dịch Chân Kinh
54. Hồi 54: Cuộc tỉ thí nội công giữa hai phái Tinh Tú và Hồ tăng
55. Hồi 55: Tầm A Tử Quái Kiệt đưa đường
56. Hồi 56: Chùa Thiếu Lâm xảy chuyện bất ngờ
57. Hồi 57: Những tấn bi hài kịch tại Tiết Gia Trang
58. Hồi 58: Lo vạ lớn Quần Hùng táng đảm
59. Hồi 59: Tiết Thần Y kể chuyện đồng môn
60. Hồi 60: Sợ oai thần Hộ Hoa đành khuất phục
61. Hồi 61: Đoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến lại xuất hiện
62. Hồi 62: Mộ Dung công tử cùng Cưu Ma Trí đấu bàn cờ thế sự
63. Hồi 63: Thế Cờ Bí Hiểm
64. Hồi 64: Một cuộc gặp gỡ ly kỳ
65. Hồi 65: Lục Mạch Thần Kiếm xuất thủ không linh nghiệm
66. Hồi 66: Bức hoạt họa ly kỳ bí hiểm
67. Hồi 67: Tiểu Tướng Công trong phạm điếm là ai?
68. Hồi 68: Cuộc tỷ thí giữa Ðinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục
69. Hồi 69: Dùng Hoá Công đệ tử bị tai ương
70. Hồi 70: Tủi phần mình Ðoàn Dự bỏ đi
71. Hồi 71: Những phút mê ly của gã si tình
72. Hồi 72: Gặp Xuân Thu lại được buông tha
73. Hồi 73: Kết bạn hiền Ba Ác tặng đao
74. Hồi 74: A Tử tranh giành chức Chưởng Môn
75. Hồi 75: Hồ Tăng tranh đoạt Dịch Cân Kinh
76. Hồi 76: Chưa thoát Hồ Tăng lại gặp Minh Vương
77. Hồi 77: Triết La Tinh bị phỗng Dịch Cân Kinh
78. Hồi 78: Rừng hạnh si lang đứng ngẩn ngơ
79. Hồi 79: Hắc Hán, Bạch Tăng là ai ?
80. Hồi 80: Du Thản Chi nhận lời dạy võ
81. Hồi 81: Tây Hạ Quốc Vương ra bảng chiêu Phò Mã
82. Hồi 82: Giữa rừng hoang lóe anh đèn xanh
83. Hồi 83: Tiểu cô nương áp đảo quần tà
84. Hồi 84: Ðoàn lang xông trận cứu cô nương
85. Hồi 85: Bất Bình đạo nhân xuất hiện đột ngột
86. Hồi 86: Quá si mê thổ lộ tâm tình
87. Hồi 87: Quần hùng khiếp phục tiểu cô nương
88. Hồi 88: Nhà sư Hư Trúc lại xuất hiện
89. Hồi 89: Truyền thủ pháp chống ngăn đại địch
90. Hồi 90: Thiên Sơn Ðồng Mỗ: hình dung cổ quái
91. Hồi 91: Những mối thù rùng rợn giữa đồng môn
92. Hồi 92: Ðồng Mỗ ép nhà sư phá giới
93. Hồi 93: Bùa Sinh Tử cầm chân Hư Trúc
94. Hồi 94: Thiên Sơn Lục Dương Chưởng
95. Hồi 95: Cuộc đấu gay go dưới hầm nước đá
96. Hồi 96: Ðồng, Lý tranh hơn truyền tuyệt kỹ
97. Hồi 97: Tân chủ nhân cung Linh Thứu
98. Hồi 98: Hư Trúc trở về cung Linh Thứu
99. Hồi 99: Cung Linh Thứu quần hào gây lộn
100. Hồi 100: Ỷ diệu thủ, Bất Phàm mất mặt
101. Hồi 101: Hai bên ý hợp tâm đầu
102. Hồi 102: Dưới thạch động Hư Trúc luyện kỳ công
103. Hồi 103: Chùa Thiếu Lâm triệu tập quần tăng
104. Hồi 104: Huyền Sinh phóng chưởng thử Phiên tăng
105. Hồi 105: Cưu Ma Trí diệu võ giương oai
106. Hồi 106: Niêm Hoa Chỉ đả thương Huyền Ðộ
107. Hồi 107: Cứu chủ nhân bại lộ hành tung
108. Hồi 108: Phạm thanh tu thầy trò chịu tội
109. Hồi 109: Chùa Thiếu Lâm phụ tử trùng phùng
110. Hồi 110: Ðại náo Thiếu Lâm Tự
111. Hồi 111: Du Thản Chi đại chiến Ðinh Xuân Thu
112. Hồi 112: Du Thản Chi tỷ đấu Huyền Từ
113. Hồi 113: Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong bị vây
114. Hồi 114: Cứu sư phụ Ngạc Thần tham chiến
115. Hồi 115: Lục Mạch Thần Kiếm đả bại Mộ Dung Phục
116. Hồi 116: Hắc Bạch nhị tăng đều xuất hiện
117. Hồi 117: Hư Trúc thụ hình gặp mẫu thân
118. Hồi 118: Tiêu Viễn Sơn hạ sát những ai?
119. Hồi 119: Theo Huyền Từ , Nhị Nương hủy mình
120. Hồi 120: Bao Bất Ðồng trổ tài miệng lưỡi
121. Hồi 121: Chốn sơn hậu quần hùng nghe thuyết pháp
122. Hồi 122: Mộ Dung Bác mưu đồ phục quốc
123. Hồi 123: Nghe Thần Tăng quần hùng khiếp vía
124. Hồi 124: Một cách chữa thương rất ly kỳ
125. Hồi 125: Ðoàn công tử tái hội Chung Linh
126. Hồi 126: Chung cô nương suýt bị móc tròng
127. Hồi 127: Nhìn cảnh cũ đau lòng hào kiệt
128. Hồi 128: Dời Phật địa đau lòng Hư Trúc
129. Hồi 129: Ðoàn Dự qua Tây Hạ cầu hôn
130. Hồi 130: Mộc Uyển Thanh xuất hiện
131. Hồi 131: Bên bờ hồ người ngọc rơi châu
132. Hồi 132: Thương bạn vàng, Ðoàn Dự quyết tâm
133. Hồi 133: Tủi duyên phận gieo mình tự vận
134. Hồi 134: Mộ Dung Phục bị quăng xuống giếng
135. Hồi 135: Vương Ngọc Yến hứa hôn Ðoàn Dự
136. Hồi 136: Ði dự yến Uyển Thanh trá hình
137. Hồi 137: Mất nội lực nhà sư tỉnh ngộ
138. Hồi 138: Vào gác Phượng quần hùng khiếp vía
139. Hồi 139: Những đồ hình quái dị trong thư phòng
140. Hồi 140: Trúng đề thi Hư Trúc nên duyên
141. Hồi 141: Những chuyện gặp gỡ ly kỳ
142. Hồi 142: Mất đá lửa quần hùng hội họp
143. Hồi 143: Vương phu nhân thi kế bắt người
144. Hồi 144: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen
145. Hồi 145: Bởi kém thế Mộ Dung hạ thuyết từ
146. Hồi 146: Một cuộc giao hợp rất ly kỳ
147. Hồi 147: Mưu đại sự xin làm dưỡng tử
148. Hồi 148: Mộ Dung Phục mặt người dạ thú
149. Hồi 149: Gặp nguy cơ Ðoàn Dự nhảy Lăng Ba
150. Hồi 150: Ðoàn công tử hồi triều tức vị
151. Hồi 151: Tống Triết Tôn khu trục công thần
152. Hồi 152: A Tử xuất hiện cứu Tiêu Phong
153. Hồi 153: Tiêu Ðại Vương không chịu
154. Hồi 154: Mục Quý Phi thi hành độc kế
155. Hồi 155: Tiêu Phong trúng độc bị cầm tù
156. Hồi 156: Nhờ A Tử , Tiêu Phong thoát hiểm
157. Hồi 157: Người chân thành gặp người cố cựu
158. Hồi 158: Về quan Ải không được vào thành
159. Hồi 159: Tròn đạo nghĩa Tiêu Phong tử tiết
160. Hồi 160(hết): Bái hương hồn hào kiệt chia tay

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm hữu ích

Tìm kiếm

Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.