Sách Truyện Kiếm Hiệp Kim Dung

Lục mạch thần kiếm

#Tựa đềSố lần xem
1. Hồi 1: Giả Người Giả Cảnh Ra Ði1k
2. Hồi 2: Bước Phiêu lưu Gặp Bạn Tâm Ðầu0.57k
3. Hồi 3: Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung Với Tứ Lão Cái Bang0.44k
4. Hồi 4: Một Chuyện Thi Gan Ðáng Nực cười0.41k
5. Hồi 5: Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang0.34k
6. Hồi 6: Một Bức Thư Mật Rất Quan Trọng0.27k
7. Hồi 7: Một Trận Ác Ðấu Ngoài Ải Nhạn Môn Quan0.24k
8. Hồi 8: Sự Lòng Giải Tỏ Khúc Nôi0.22k
9. Hồi 9: Cái Bang Bị Ðịch Bao Vây0.24k
10. Hồi 10: Cường Ðịch Truy Tầm Vương Ngọc Yến0.26k
11. Hồi 11: Hào Kiệt Sa Cơ Dưới Bụi Mù0.24k
12. Hồi 12: Võ Công Tuyệt Thế Là Ai ?0.33k
13. Hồi 13: Duyên Kia Ai Ðợi Mà Chờ0.26k
14. Hồi 14: Dùng Quỷ kế Kinh Hồn Tây Hạ0.24k
15. Hồi 15: Về Thiếu Lâm Hào Kiệt Khóc Song Thân0.23k
16. Hồi 16: Vụ Nghi Án Tại Chùa Thiếu Lâm0.21k
17. Hồi 17: Nhà Sư Trí Thanh Là Ai ?0.23k
18. Hồi 18: Anh Hùng Lắm Nổi Bất Bằng0.22k
19. Hồi 19: Tụ Hiền Trang Quần Hùng Phó Yến0.23k
20. Hồi 20: Một Chưởng Ra Oai Ðàm Thanh Tuyệt Mạng0.24k
21. Hồi 21: Hào Kiệt Trổ Tài , Quần Hùng Khiếp Vía0.25k
22. Hồi 22: Ðại Hán Áo Ðen Xuất Hiện Ðột Ngột0.25k
23. Hồi 23: Ngoài Nhạn Môn Quan lại thấy A Châu0.32k
24. Hồi 24: Tầm cừu nhân Hào Kiệt cải trang0.30k
25. Hồi 25: Thành Vệ Huy phát sinh nghi án0.24k
26. Hồi 26: Núi Thiên Thai Hào Kiệt hội Thánh Tăng0.27k
27. Hồi 27: Giả Chấp Pháp A Châu thăm Quả Phụ0.24k
28. Hồi 28: Màn bí mật từ từ hé mở0.29k
29. Hồi 29: Ngư Tiều Canh Ðộc lại xuất hiện0.33k
30. Hồi 30: Bên Hồ Tiểu Kính gặp cừu nhân0.28k
31. Hồi 31: Ðoàn Chính Thuần đại chiến Ðoàn Diên Khánh0.40k
32. Hồi 32: Cuộc ước hội canh Ba trên cầu ván0.27k
33. Hồi 33: Nhìn nét chữ sinh lòng nghi hoặc0.25k
34. Hồi 34: Những diễn biến bất ngờ ở rừng Phương Trúc0.24k
35. Hồi 35: Mã phu nhân xin kể chuyện xưa0.22k
36. Hồi 36: Dưới khóm Mẫu Ðơn đành bỏ mạng0.23k
37. Hồi 37: Một người bí mật0.23k
38. Hồi 38: Người đẹp ai ngờ dạ hiểm sâu0.23k
39. Hồi 39: Tiểu Cô Nương ám ảnh Kiều Phong0.23k
40. Hồi 40: Môn đồ Tinh Tú khiếp oai thần0.24k
41. Hồi 41: Ðỉnh Ngọc làm nên phép Hóa Công0.22k
42. Hồi 42: Cách trừng phạt ghê hồn của Trích Tinh Tử0.21k
43. Hồi 43: Tiêu Phong ám trợ Tiểu cô nương0.23k
44. Hồi 44: Hão hán tay không đánh chết cọp0.26k
45. Hồi 45: Mối hận thù giữa bộ lạc Nữ Chân và người Khất Ðan0.26k
46. Hồi 46: Cuộc phiếm du đưa đến gặp Hoàng Gia0.24k
47. Hồi 47: Cuộc nội chiến rùng rợn giữa hai phe Khất Ðan0.26k
48. Hồi 48: Kiều anh hùng phụng mạng xuất chinh0.28k
49. Hồi 49: Du Thản Chi mê mẫn tâm thần0.27k
50. Hồi 50: Một lối luyện công kỳ dị0.24k
51. Hồi 51: Ðòi Báo Vật Nhà Sư Ðộng Thủ0.25k
52. Hồi 52: Vu Oan Giá Họa Cho Người0.24k
53. Hồi 53: Phép Luyện Dịch Chân Kinh0.36k
54. Hồi 54: Cuộc tỉ thí nội công giữa hai phái Tinh Tú và Hồ tăng0.35k
55. Hồi 55: Tầm A Tử Quái Kiệt đưa đường0.23k
56. Hồi 56: Chùa Thiếu Lâm xảy chuyện bất ngờ0.25k
57. Hồi 57: Những tấn bi hài kịch tại Tiết Gia Trang0.21k
58. Hồi 58: Lo vạ lớn Quần Hùng táng đảm0.21k
59. Hồi 59: Tiết Thần Y kể chuyện đồng môn0.20k
60. Hồi 60: Sợ oai thần Hộ Hoa đành khuất phục0.18k
61. Hồi 61: Đoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến lại xuất hiện0.25k
62. Hồi 62: Mộ Dung công tử cùng Cưu Ma Trí đấu bàn cờ thế sự0.22k
63. Hồi 63: Thế Cờ Bí Hiểm0.30k
64. Hồi 64: Một cuộc gặp gỡ ly kỳ0.20k
65. Hồi 65: Lục Mạch Thần Kiếm xuất thủ không linh nghiệm0.24k
66. Hồi 66: Bức hoạt họa ly kỳ bí hiểm0.20k
67. Hồi 67: Tiểu Tướng Công trong phạm điếm là ai?0.21k
68. Hồi 68: Cuộc tỷ thí giữa Ðinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục0.27k
69. Hồi 69: Dùng Hoá Công đệ tử bị tai ương0.18k
70. Hồi 70: Tủi phần mình Ðoàn Dự bỏ đi0.20k
71. Hồi 71: Những phút mê ly của gã si tình0.19k
72. Hồi 72: Gặp Xuân Thu lại được buông tha0.16k
73. Hồi 73: Kết bạn hiền Ba Ác tặng đao0.17k
74. Hồi 74: A Tử tranh giành chức Chưởng Môn0.17k
75. Hồi 75: Hồ Tăng tranh đoạt Dịch Cân Kinh0.16k
76. Hồi 76: Chưa thoát Hồ Tăng lại gặp Minh Vương0.15k
77. Hồi 77: Triết La Tinh bị phỗng Dịch Cân Kinh0.14k
78. Hồi 78: Rừng hạnh si lang đứng ngẩn ngơ0.16k
79. Hồi 79: Hắc Hán, Bạch Tăng là ai ?0.18k
80. Hồi 80: Du Thản Chi nhận lời dạy võ0.25k
81. Hồi 81: Tây Hạ Quốc Vương ra bảng chiêu Phò Mã0.23k
82. Hồi 82: Giữa rừng hoang lóe anh đèn xanh0.17k
83. Hồi 83: Tiểu cô nương áp đảo quần tà0.17k
84. Hồi 84: Ðoàn lang xông trận cứu cô nương0.19k
85. Hồi 85: Bất Bình đạo nhân xuất hiện đột ngột0.17k
86. Hồi 86: Quá si mê thổ lộ tâm tình0.17k
87. Hồi 87: Quần hùng khiếp phục tiểu cô nương0.18k
88. Hồi 88: Nhà sư Hư Trúc lại xuất hiện0.20k
89. Hồi 89: Truyền thủ pháp chống ngăn đại địch0.20k
90. Hồi 90: Thiên Sơn Ðồng Mỗ: hình dung cổ quái0.25k
91. Hồi 91: Những mối thù rùng rợn giữa đồng môn0.21k
92. Hồi 92: Ðồng Mỗ ép nhà sư phá giới0.26k
93. Hồi 93: Bùa Sinh Tử cầm chân Hư Trúc0.30k
94. Hồi 94: Thiên Sơn Lục Dương Chưởng0.27k
95. Hồi 95: Cuộc đấu gay go dưới hầm nước đá0.21k
96. Hồi 96: Ðồng, Lý tranh hơn truyền tuyệt kỹ0.30k
97. Hồi 97: Tân chủ nhân cung Linh Thứu0.23k
98. Hồi 98: Hư Trúc trở về cung Linh Thứu0.23k
99. Hồi 99: Cung Linh Thứu quần hào gây lộn0.21k
100. Hồi 100: Ỷ diệu thủ, Bất Phàm mất mặt0.25k
101. Hồi 101: Hai bên ý hợp tâm đầu0.26k
102. Hồi 102: Dưới thạch động Hư Trúc luyện kỳ công0.35k
103. Hồi 103: Chùa Thiếu Lâm triệu tập quần tăng0.23k
104. Hồi 104: Huyền Sinh phóng chưởng thử Phiên tăng0.24k
105. Hồi 105: Cưu Ma Trí diệu võ giương oai0.30k
106. Hồi 106: Niêm Hoa Chỉ đả thương Huyền Ðộ0.43k
107. Hồi 107: Cứu chủ nhân bại lộ hành tung0.27k
108. Hồi 108: Phạm thanh tu thầy trò chịu tội0.22k
109. Hồi 109: Chùa Thiếu Lâm phụ tử trùng phùng0.21k
110. Hồi 110: Ðại náo Thiếu Lâm Tự0.30k
111. Hồi 111: Du Thản Chi đại chiến Ðinh Xuân Thu0.25k
112. Hồi 112: Du Thản Chi tỷ đấu Huyền Từ0.26k
113. Hồi 113: Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong bị vây0.37k
114. Hồi 114: Cứu sư phụ Ngạc Thần tham chiến0.34k
115. Hồi 115: Lục Mạch Thần Kiếm đả bại Mộ Dung Phục0.43k
116. Hồi 116: Hắc Bạch nhị tăng đều xuất hiện0.32k
117. Hồi 117: Hư Trúc thụ hình gặp mẫu thân0.30k
118. Hồi 118: Tiêu Viễn Sơn hạ sát những ai?0.33k
119. Hồi 119: Theo Huyền Từ , Nhị Nương hủy mình0.25k
120. Hồi 120: Bao Bất Ðồng trổ tài miệng lưỡi0.22k
121. Hồi 121: Chốn sơn hậu quần hùng nghe thuyết pháp0.24k
122. Hồi 122: Mộ Dung Bác mưu đồ phục quốc0.29k
123. Hồi 123: Nghe Thần Tăng quần hùng khiếp vía0.29k
124. Hồi 124: Một cách chữa thương rất ly kỳ0.24k
125. Hồi 125: Ðoàn công tử tái hội Chung Linh0.22k
126. Hồi 126: Chung cô nương suýt bị móc tròng0.19k
127. Hồi 127: Nhìn cảnh cũ đau lòng hào kiệt0.19k
128. Hồi 128: Dời Phật địa đau lòng Hư Trúc0.21k
129. Hồi 129: Ðoàn Dự qua Tây Hạ cầu hôn0.34k
130. Hồi 130: Mộc Uyển Thanh xuất hiện0.58k
131. Hồi 131: Bên bờ hồ người ngọc rơi châu0.24k
132. Hồi 132: Thương bạn vàng, Ðoàn Dự quyết tâm0.20k
133. Hồi 133: Tủi duyên phận gieo mình tự vận0.21k
134. Hồi 134: Mộ Dung Phục bị quăng xuống giếng0.30k
135. Hồi 135: Vương Ngọc Yến hứa hôn Ðoàn Dự0.28k
136. Hồi 136: Ði dự yến Uyển Thanh trá hình0.28k
137. Hồi 137: Mất nội lực nhà sư tỉnh ngộ0.25k
138. Hồi 138: Vào gác Phượng quần hùng khiếp vía0.23k
139. Hồi 139: Những đồ hình quái dị trong thư phòng0.22k
140. Hồi 140: Trúng đề thi Hư Trúc nên duyên0.28k
141. Hồi 141: Những chuyện gặp gỡ ly kỳ0.22k
142. Hồi 142: Mất đá lửa quần hùng hội họp0.15k
143. Hồi 143: Vương phu nhân thi kế bắt người0.16k
144. Hồi 144: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen0.18k
145. Hồi 145: Bởi kém thế Mộ Dung hạ thuyết từ0.20k
146. Hồi 146: Một cuộc giao hợp rất ly kỳ0.22k
147. Hồi 147: Mưu đại sự xin làm dưỡng tử0.20k
148. Hồi 148: Mộ Dung Phục mặt người dạ thú0.34k
149. Hồi 149: Gặp nguy cơ Ðoàn Dự nhảy Lăng Ba0.31k
150. Hồi 150: Ðoàn công tử hồi triều tức vị0.24k
151. Hồi 151: Tống Triết Tôn khu trục công thần0.21k
152. Hồi 152: A Tử xuất hiện cứu Tiêu Phong0.25k
153. Hồi 153: Tiêu Ðại Vương không chịu0.19k
154. Hồi 154: Mục Quý Phi thi hành độc kế0.18k
155. Hồi 155: Tiêu Phong trúng độc bị cầm tù0.19k
156. Hồi 156: Nhờ A Tử , Tiêu Phong thoát hiểm0.20k
157. Hồi 157: Người chân thành gặp người cố cựu0.20k
158. Hồi 158: Về quan Ải không được vào thành0.20k
159. Hồi 159: Tròn đạo nghĩa Tiêu Phong tử tiết0.11k
160. Hồi 160(hết): Bái hương hồn hào kiệt chia tay0.44k
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.