Sách Truyện Kiếm Hiệp Kim Dung

Lục mạch thần kiếm

#Tựa đề
1. Hồi 1: Giả Người Giả Cảnh Ra Ði
2. Hồi 2: Bước Phiêu lưu Gặp Bạn Tâm Ðầu
3. Hồi 3: Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung Với Tứ Lão Cái Bang
4. Hồi 4: Một Chuyện Thi Gan Ðáng Nực cười
5. Hồi 5: Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang
6. Hồi 6: Một Bức Thư Mật Rất Quan Trọng
7. Hồi 7: Một Trận Ác Ðấu Ngoài Ải Nhạn Môn Quan
8. Hồi 8: Sự Lòng Giải Tỏ Khúc Nôi
9. Hồi 9: Cái Bang Bị Ðịch Bao Vây
10. Hồi 10: Cường Ðịch Truy Tầm Vương Ngọc Yến
11. Hồi 11: Hào Kiệt Sa Cơ Dưới Bụi Mù
12. Hồi 12: Võ Công Tuyệt Thế Là Ai ?
13. Hồi 13: Duyên Kia Ai Ðợi Mà Chờ
14. Hồi 14: Dùng Quỷ kế Kinh Hồn Tây Hạ
15. Hồi 15: Về Thiếu Lâm Hào Kiệt Khóc Song Thân
16. Hồi 16: Vụ Nghi Án Tại Chùa Thiếu Lâm
17. Hồi 17: Nhà Sư Trí Thanh Là Ai ?
18. Hồi 18: Anh Hùng Lắm Nổi Bất Bằng
19. Hồi 19: Tụ Hiền Trang Quần Hùng Phó Yến
20. Hồi 20: Một Chưởng Ra Oai Ðàm Thanh Tuyệt Mạng
21. Hồi 21: Hào Kiệt Trổ Tài , Quần Hùng Khiếp Vía
22. Hồi 22: Ðại Hán Áo Ðen Xuất Hiện Ðột Ngột
23. Hồi 23: Ngoài Nhạn Môn Quan lại thấy A Châu
24. Hồi 24: Tầm cừu nhân Hào Kiệt cải trang
25. Hồi 25: Thành Vệ Huy phát sinh nghi án
26. Hồi 26: Núi Thiên Thai Hào Kiệt hội Thánh Tăng
27. Hồi 27: Giả Chấp Pháp A Châu thăm Quả Phụ
28. Hồi 28: Màn bí mật từ từ hé mở
29. Hồi 29: Ngư Tiều Canh Ðộc lại xuất hiện
30. Hồi 30: Bên Hồ Tiểu Kính gặp cừu nhân
31. Hồi 31: Ðoàn Chính Thuần đại chiến Ðoàn Diên Khánh
32. Hồi 32: Cuộc ước hội canh Ba trên cầu ván
33. Hồi 33: Nhìn nét chữ sinh lòng nghi hoặc
34. Hồi 34: Những diễn biến bất ngờ ở rừng Phương Trúc
35. Hồi 35: Mã phu nhân xin kể chuyện xưa
36. Hồi 36: Dưới khóm Mẫu Ðơn đành bỏ mạng
37. Hồi 37: Một người bí mật
38. Hồi 38: Người đẹp ai ngờ dạ hiểm sâu
39. Hồi 39: Tiểu Cô Nương ám ảnh Kiều Phong
40. Hồi 40: Môn đồ Tinh Tú khiếp oai thần
41. Hồi 41: Ðỉnh Ngọc làm nên phép Hóa Công
42. Hồi 42: Cách trừng phạt ghê hồn của Trích Tinh Tử
43. Hồi 43: Tiêu Phong ám trợ Tiểu cô nương
44. Hồi 44: Hão hán tay không đánh chết cọp
45. Hồi 45: Mối hận thù giữa bộ lạc Nữ Chân và người Khất Ðan
46. Hồi 46: Cuộc phiếm du đưa đến gặp Hoàng Gia
47. Hồi 47: Cuộc nội chiến rùng rợn giữa hai phe Khất Ðan
48. Hồi 48: Kiều anh hùng phụng mạng xuất chinh
49. Hồi 49: Du Thản Chi mê mẫn tâm thần
50. Hồi 50: Một lối luyện công kỳ dị
51. Hồi 51: Ðòi Báo Vật Nhà Sư Ðộng Thủ
52. Hồi 52: Vu Oan Giá Họa Cho Người
53. Hồi 53: Phép Luyện Dịch Chân Kinh
54. Hồi 54: Cuộc tỉ thí nội công giữa hai phái Tinh Tú và Hồ tăng
55. Hồi 55: Tầm A Tử Quái Kiệt đưa đường
56. Hồi 56: Chùa Thiếu Lâm xảy chuyện bất ngờ
57. Hồi 57: Những tấn bi hài kịch tại Tiết Gia Trang
58. Hồi 58: Lo vạ lớn Quần Hùng táng đảm
59. Hồi 59: Tiết Thần Y kể chuyện đồng môn
60. Hồi 60: Sợ oai thần Hộ Hoa đành khuất phục
61. Hồi 61: Đoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến lại xuất hiện
62. Hồi 62: Mộ Dung công tử cùng Cưu Ma Trí đấu bàn cờ thế sự
63. Hồi 63: Thế Cờ Bí Hiểm
64. Hồi 64: Một cuộc gặp gỡ ly kỳ
65. Hồi 65: Lục Mạch Thần Kiếm xuất thủ không linh nghiệm
66. Hồi 66: Bức hoạt họa ly kỳ bí hiểm
67. Hồi 67: Tiểu Tướng Công trong phạm điếm là ai?
68. Hồi 68: Cuộc tỷ thí giữa Ðinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục
69. Hồi 69: Dùng Hoá Công đệ tử bị tai ương
70. Hồi 70: Tủi phần mình Ðoàn Dự bỏ đi
71. Hồi 71: Những phút mê ly của gã si tình
72. Hồi 72: Gặp Xuân Thu lại được buông tha
73. Hồi 73: Kết bạn hiền Ba Ác tặng đao
74. Hồi 74: A Tử tranh giành chức Chưởng Môn
75. Hồi 75: Hồ Tăng tranh đoạt Dịch Cân Kinh
76. Hồi 76: Chưa thoát Hồ Tăng lại gặp Minh Vương
77. Hồi 77: Triết La Tinh bị phỗng Dịch Cân Kinh
78. Hồi 78: Rừng hạnh si lang đứng ngẩn ngơ
79. Hồi 79: Hắc Hán, Bạch Tăng là ai ?
80. Hồi 80: Du Thản Chi nhận lời dạy võ
81. Hồi 81: Tây Hạ Quốc Vương ra bảng chiêu Phò Mã
82. Hồi 82: Giữa rừng hoang lóe anh đèn xanh
83. Hồi 83: Tiểu cô nương áp đảo quần tà
84. Hồi 84: Ðoàn lang xông trận cứu cô nương
85. Hồi 85: Bất Bình đạo nhân xuất hiện đột ngột
86. Hồi 86: Quá si mê thổ lộ tâm tình
87. Hồi 87: Quần hùng khiếp phục tiểu cô nương
88. Hồi 88: Nhà sư Hư Trúc lại xuất hiện
89. Hồi 89: Truyền thủ pháp chống ngăn đại địch
90. Hồi 90: Thiên Sơn Ðồng Mỗ: hình dung cổ quái
91. Hồi 91: Những mối thù rùng rợn giữa đồng môn
92. Hồi 92: Ðồng Mỗ ép nhà sư phá giới
93. Hồi 93: Bùa Sinh Tử cầm chân Hư Trúc
94. Hồi 94: Thiên Sơn Lục Dương Chưởng
95. Hồi 95: Cuộc đấu gay go dưới hầm nước đá
96. Hồi 96: Ðồng, Lý tranh hơn truyền tuyệt kỹ
97. Hồi 97: Tân chủ nhân cung Linh Thứu
98. Hồi 98: Hư Trúc trở về cung Linh Thứu
99. Hồi 99: Cung Linh Thứu quần hào gây lộn
100. Hồi 100: Ỷ diệu thủ, Bất Phàm mất mặt
101. Hồi 101: Hai bên ý hợp tâm đầu
102. Hồi 102: Dưới thạch động Hư Trúc luyện kỳ công
103. Hồi 103: Chùa Thiếu Lâm triệu tập quần tăng
104. Hồi 104: Huyền Sinh phóng chưởng thử Phiên tăng
105. Hồi 105: Cưu Ma Trí diệu võ giương oai
106. Hồi 106: Niêm Hoa Chỉ đả thương Huyền Ðộ
107. Hồi 107: Cứu chủ nhân bại lộ hành tung
108. Hồi 108: Phạm thanh tu thầy trò chịu tội
109. Hồi 109: Chùa Thiếu Lâm phụ tử trùng phùng
110. Hồi 110: Ðại náo Thiếu Lâm Tự
111. Hồi 111: Du Thản Chi đại chiến Ðinh Xuân Thu
112. Hồi 112: Du Thản Chi tỷ đấu Huyền Từ
113. Hồi 113: Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong bị vây
114. Hồi 114: Cứu sư phụ Ngạc Thần tham chiến
115. Hồi 115: Lục Mạch Thần Kiếm đả bại Mộ Dung Phục
116. Hồi 116: Hắc Bạch nhị tăng đều xuất hiện
117. Hồi 117: Hư Trúc thụ hình gặp mẫu thân
118. Hồi 118: Tiêu Viễn Sơn hạ sát những ai?
119. Hồi 119: Theo Huyền Từ , Nhị Nương hủy mình
120. Hồi 120: Bao Bất Ðồng trổ tài miệng lưỡi
121. Hồi 121: Chốn sơn hậu quần hùng nghe thuyết pháp
122. Hồi 122: Mộ Dung Bác mưu đồ phục quốc
123. Hồi 123: Nghe Thần Tăng quần hùng khiếp vía
124. Hồi 124: Một cách chữa thương rất ly kỳ
125. Hồi 125: Ðoàn công tử tái hội Chung Linh
126. Hồi 126: Chung cô nương suýt bị móc tròng
127. Hồi 127: Nhìn cảnh cũ đau lòng hào kiệt
128. Hồi 128: Dời Phật địa đau lòng Hư Trúc
129. Hồi 129: Ðoàn Dự qua Tây Hạ cầu hôn
130. Hồi 130: Mộc Uyển Thanh xuất hiện
131. Hồi 131: Bên bờ hồ người ngọc rơi châu
132. Hồi 132: Thương bạn vàng, Ðoàn Dự quyết tâm
133. Hồi 133: Tủi duyên phận gieo mình tự vận
134. Hồi 134: Mộ Dung Phục bị quăng xuống giếng
135. Hồi 135: Vương Ngọc Yến hứa hôn Ðoàn Dự
136. Hồi 136: Ði dự yến Uyển Thanh trá hình
137. Hồi 137: Mất nội lực nhà sư tỉnh ngộ
138. Hồi 138: Vào gác Phượng quần hùng khiếp vía
139. Hồi 139: Những đồ hình quái dị trong thư phòng
140. Hồi 140: Trúng đề thi Hư Trúc nên duyên
141. Hồi 141: Những chuyện gặp gỡ ly kỳ
142. Hồi 142: Mất đá lửa quần hùng hội họp
143. Hồi 143: Vương phu nhân thi kế bắt người
144. Hồi 144: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen
145. Hồi 145: Bởi kém thế Mộ Dung hạ thuyết từ
146. Hồi 146: Một cuộc giao hợp rất ly kỳ
147. Hồi 147: Mưu đại sự xin làm dưỡng tử
148. Hồi 148: Mộ Dung Phục mặt người dạ thú
149. Hồi 149: Gặp nguy cơ Ðoàn Dự nhảy Lăng Ba
150. Hồi 150: Ðoàn công tử hồi triều tức vị
151. Hồi 151: Tống Triết Tôn khu trục công thần
152. Hồi 152: A Tử xuất hiện cứu Tiêu Phong
153. Hồi 153: Tiêu Ðại Vương không chịu
154. Hồi 154: Mục Quý Phi thi hành độc kế
155. Hồi 155: Tiêu Phong trúng độc bị cầm tù
156. Hồi 156: Nhờ A Tử , Tiêu Phong thoát hiểm
157. Hồi 157: Người chân thành gặp người cố cựu
158. Hồi 158: Về quan Ải không được vào thành
159. Hồi 159: Tròn đạo nghĩa Tiêu Phong tử tiết
160. Hồi 160(hết): Bái hương hồn hào kiệt chia tay

Phần mềm hữu ích